האם משרד החינוך מתקצב כיתות קטנות בחסר?

מידי פעם נשמעות טענות כאלו ואחרות מפי מנהלים שהתקציב הכולל לכיתות התיכון הינו תלוי תלמיד.

נסביר מדוע טענות אלו שגויות, ובעצם נועדו לאפשר את עושק ההורים.

בכיתה עיונית תקנית בתיכון כל תלמיד חילוני מקבל מינימום 37.5 שעות בשבוע, ללא תלות בגודל הכיתה. אם משרד החינוך לא העביר מספיק שעות בגלל כיתות קטנות – על המנהל לפנות למחוז ולבקש השלמת שעות. זהו חלק מתפקידי המנהל.

לדוגמא:

נניח כי בישוב ישפה, באולפנת אבוקה יש כיתה אחת בכל שכבה בתיכון, בכל כיתה 40 תלמידות, 120 תלמידות בסך הכל. משרד החינוך יעביר לבית הספר תקצוב מלא. סך הכל 124.5 שעות שבועיות (בחמ"ד יש תוספת של 4 שעות שבועיות). נניח שלישוב הגיעה משפחה עם שלוש נערות: אחת נכנסת לכיתה י', אחת ליא' ואחת ליב'. מנהלת האולפנה מחויבת כעת לפצל כל כיתה לשתי כיתות. מנהלת האולפנה הינה אשה יעילה ומנהלת מצטיינת. היא יודעת שלמשרד החינוך יש שני מאגרי שעות / שכר לימוד. מאגר אחד יושב במשרד עצמו ומאגר משלים יושב במחוז. אם בביה"ס יש כיתות מלאות (32 תלמידים ומעלה ביסודי או 36 ומעלה בעל יסודי) כל התקציב יועבר ממשרד החינוך והשעות מהמאגר המחוזית שתשמנה כשעות העשרה על פי שיקול דעתו של המנהל, אבל במצב שהמנהלת שלנו נקלעה אליו, היא תקבל את החלק היחסי ממשרד החינוך (מה שנקרא תקצוב בחוסר), ועל כן היא פונה למחוז על מנת לקבל את השעות החסרות. אמנם לא תהינה לה שעות העשרה, אבל שעות תקן לא תחסרנה.

לשיטת העושק – במצב שאליו נקלעה המנהלת, משרד החינוך מצפה שמספר הכיתות יוכפל באמצעות תוספת תקציב של 2.5% בלבד. הדעת אינה סובלת מצב שכזה וגם משרד החינוך לא.

לצערינו, במינהל החינוך הדתי יש מספר בעלי תפקידים שמטעים את הציבור כאילו תקציב המינימום תלוי במספר התלמידים בכיתה.

באופן דומה מפקחים ומחמ"דים שוכחים להעביר למנהלים חדשים או חלשים את השעות מהמאגר המחוזי. המנהלים חושבים בטעות שהשעות שקבלו מהמשרד במהלך אוגוסט (השעות הקבועות) הן כלל השעות, בעוד שקיים מאגר מחוזי נוסף של שעות (שעות זמניות) העומד לרשותם.

שעות התקן ביסודי המגזר הממלכתי היהודי

שעות התקן במגזר הממלכתי דתי יהודי

שעות התקן בחטיבת הביניים במגזר היהודי

שעות התקן בתיכון

בפועל כמובן שכל בי"ס מקבל מעל ומעבר למינימום, ואת זה אפשר לראות בשקיפות בחינוך, תחת לשונית הפקת דוחות (צד שמאל למעלה)

4 Comments on “האם משרד החינוך מתקצב כיתות קטנות בחסר?

  • פתח את עמוד 16 במסמך
   https://www.nativ.systems/loadedFiles/__heb__hijbfT-bpjjo.pdf
   אם יש לך כיתה אחת בשכבה ז עם 40 סרדינים. אתה תקבל 38 שעות ממשרד החינוך ו0 שעות מהמאגר המחוזי (עמוד 2,7). 38 שעות זה 2 שעות יותר מהמינימום (36) לכיתה ז. שעתיים אלו יכולות להיות שעות רוחב או שעות אורך לפי ראות עיני המנהלת.
   אם במהלך החופשה מתווספת ילדה חדשה לשכבה. יש לכם עכשיו 41 תלמידות. לכן השכבה תפוצל לשתי כיתות ח. כיתה אחת עם 20 תלמידים וכיתה אחת עם 21 תלמידים. כל כיתה תקבל ממשרד החינוך 31 שעות (עמ 16). אם המנהל הוא אוכל חינם הוא יאמר שמשרד החינוך קיצץ לכיתה שעות מ 38 ל 31. המנהל ישכח לומר לך שהמשרד הוסיף 20 שעות לשכבה שלכם למרות שנוספה רק תלמידה אחת.
   את הפער בין 31 שעות לכיתה ולבין המינימום של 36 שעות לכיתה בכיתה ח, צריך המנהל לקבל מהמאגר המחוזי. אם המנהל יבחר לבלות בקיץ במקום לעבוד, הוא לא יקבל את השעות מהמאגר המחוזי. במצב זה המנהל ידרוש מההורים לממן חמש שעות עבור כל כיתה כדי להגיע למינימום שעות התקן.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.