חודש: פברואר 2018

שלום – שאלוני רבים: "איך ניתן לדעת האם חט"ע אכן מתוקצב ב-41.5ש"ש לפחות?". הנה המדריך המקוצר – עם דוגמאות: פותחים את מערכת השקיפות: http://ic.education.gov.il/shkifut  כותבים את שם המוסד בפינה השמאלית עליונה ובוחרים את המוסד (למשל: אמנה). מחכים לעדכון המסך ומסכמים …

בכמה שעות מתוקצבת החטיבה העליונה המשך ›