חודש: יולי 2018

ואם לא שילמתי על טיול שנתי?

משרד החינוך קובע כי הורה שלא שילם עבור טיול שנתי ילדו יצא לטיול. את העלות החסרה (אם ישנה כזו) יש להשית על המוסד ולא על ההורים האחרים. שלא יבלבלו אתכם. החלטתם לא לשלם כי בית הספר לא נותן דו"ח כספי?

Top