חודש: יולי 2018

משרד החינוך קובע כי הורה שלא שילם עבור טיול שנתי ילדו יצא לטיול. את העלות החסרה (אם ישנה כזו) יש להשית על המוסד ולא על ההורים האחרים. שלא יבלבלו אתכם. החלטתם לא לשלם כי בית הספר לא נותן דו"ח כספי? …

ואם לא שילמתי על טיול שנתי? המשך ›