חודש: ספטמבר 2018

רוצים שהילדה שלכם תבנה חלליות או תלמד ג'ודו בבית הספר? שהילד ישיר, יציג או ילמד יוגה? שהכיתה תלמד גישור, פסיכולוגיה חיובית או תגדל ירקות? התל"ן הוא המקום שלנו בתור הורים להעשיר את יום הלימודים וחוויית בית הספר של ילדינו. אבל – …

תל"ן – תוכנית לימודים נוספת המשך ›

כן. אין לחייב שום קניה של ציוד מעבר למחברות כלי כתיבה מילון, אטלס ותנ"ך. מאחר והערכה המדוברת ניתנה כחלק מהספר, היא חלק מהספר ולכן כלולה בהשאלה. הדבר תקף גם לגבי ערכות אביזרים לחשבון וכל ערכה אחרת, כגון ערכות מדעים, הנדרשות …

האם ערכות אביזרים ואחרות כלולות בהשאלת הספרים? המשך ›

לא צנעת הפרט חוזר מנכ"ל תשלומי הורים תשע"ח מדגיש כי י. גביית הכספים תיעשה תוך שמירה על צנעת הפרט לכן רק למנהל או לאדם האחראי על החשבונות בבית הספר מותר לפנות להורה בבקשת תשלום.   זכות ההורים לחיסיון מידע הנוגע לתלמיד …

האם ניתן להשתמש בוועד הורים / מורים לצורך גביית תשלומי הורים? המשך ›