חודש: אוקטובר 2018

מנהל בית הספר אחראי על תהליך הקליטה וההשתלבות של התלמידים העולים ושל התלמידים התושבים החוזרים בהיבט הלימודי, החברתי-תרבותי והרגשי. הקצאת שעות לתלמידים עולים נעשית באופן אוטומטי. לשם כך על מנהל בית הספר לוודא שפרטי התלמידים העולים מעודכנים במצבת התלמידים בהתאם …

על קליטת עליה, שעות עולים ותקצובם המשך ›

כספי תשלומי ההורים חייבים להיות מנוהלים בחשבון בנק נפרד מכספי בית הספר. הרשות המקומית / בעלות פותחת חשבון. הרשות המקומית / בעלות משלמת את עמלות הבנקים. 3 מורשי חתימה:  המנהל, עובד הרשות המקומית / בעלות , ונציג ההורים. להוציא צ'ק, …

חשבון הורים – כל מה שרציתם לדעת המשך ›