חודש: נובמבר 2018

"בערות היא כח" היא אחת מהסיסמאות של אורוול ב1984. בשביל להיאבק יש צורך במידע. המידע הבסיסי נמצא במרשתת. המון מידע יש גם באתר שלנו. קושיות – תשאלו. תשאלו. תשאלו. אין הביישן למד. תבקשו עזרה ניסחתן מכתב? תבקשו מעוד מישהי (רצוי …

אלימות כלכלית ואיך להאבק בה? המשך ›

תל"ן תורנית  תל"ן תורנית הינה תכנית לימודים שעניינה תוספת של לימודי קודש המשולבים באופן אינטגרלי בתכנית הלימודים הבית-ספרית, באופן שאינו מאפשר הפרדה ביניהם. הורה המבקש לרשום את ילדו למוסד המקיים תכנית לימודים ממלכתית-דתית באזור רישום שילדו משתייך אליו יוכל לבחור …

תלן תורנית והפעלת בית ספר אחר הצהרים המשך ›

מהי אלימות כלכלית? כולנו מסוגים לזהות אלימות פיזית, בין שהיא מופעלת כנגדנו או כנגד הזולת. לעומת זאת, כאשר מדובר על אלימות כלכלית קשה לנו, ובעיקר לקורבן להגדיר אותה כ"אלימות", כתוצאה מכך ולוקח הרבה יותר זמן עד להתגייסות לטיפול. ממה נובע …

מהי אלימות כלכלית, איך נזהה אותה? המשך ›

קרן קר"ב תכנית קרב שייכת למשרד  החינוך, המנהל הפדגוגי, האגף לחינוך יסודי,  אשר מפעיל אותה באמצעות מכרז אחת לארבע שנים. למשרד אחריות כוללת על העבודה התפעולית והפדגוגית של התכנית. ​​ שעות הוראה בתחום ניתנות כשעות תוספתיות במסגרת שעות תכנית “קרב” (3 ש”ש). …

בין קרב לתל"ן המשך ›