מחבר: נירית לייבוביץ

האם משרד החינוך מתקצב כיתות קטנות בחסר?

מידי פעם נשמעות טענות כאלו ואחרות מפי מנהלים שהתקציב הכולל לכיתות התיכון הינו תלוי תלמיד. נסביר מדוע טענות אלו שגויות, ובעצם נועדו לאפשר את עושק ההורים. בכיתה עיונית תקנית בתיכון כל תלמיד חילוני מקבל מינימום 37.5 שעות בשבוע, ללא תלות

שילמתם וגילתם שעשקו אתכם? בקשו קבלה עבור תרומה

זיכוי ממס הכנסה בשל תרומה (סעיף 46) (זכות) כאשר ניתן תשלום למוסד ציבורי, והתשלום בחלקו הוא עבור שירות כלשהו שנרכש מהמוסד הציבורי וחלק מהתשלום ניתן כתרומה, יקבל התורם זיכוי במס בגובה ההפרש בין הסכום ששולם לבין הערך של התמורה שהתקבלה.

פנימיות או לא להיות

לכל תלמיד שמסיים כיתה ו’ או כיתה ח’ יש בית ספר אחד לפחות (לפי המגזר שהוא בוחר) שמחויב לקבלו בתוך אזור הרישום של התלמיד.אין מוסדות פנימייתים באזורי רישום. יש מוסד ממלכתי ציבורי שמחויב לקבל את כל תלמידי האזור ושגם מקיים כיתת

אלימות כלכלית ואיך להאבק בה?

“בערות היא כח” היא אחת מהסיסמאות של אורוול ב1984. בשביל להיאבק יש צורך במידע. המידע הבסיסי נמצא במרשתת. המון מידע יש גם באתר שלנו. קושיות – תשאלו. תשאלו. תשאלו. אין הביישן למד. תבקשו עזרה ניסחתן מכתב? תבקשו מעוד מישהי (רצוי

תלן תורנית והפעלת בית ספר אחר הצהרים

תל”ן תורנית  תל”ן תורנית הינה תכנית לימודים שעניינה תוספת של לימודי קודש המשולבים באופן אינטגרלי בתכנית הלימודים הבית-ספרית, באופן שאינו מאפשר הפרדה ביניהם. הורה המבקש לרשום את ילדו למוסד המקיים תכנית לימודים ממלכתית-דתית באזור רישום שילדו משתייך אליו יוכל לבחור

מהי אלימות כלכלית, איך נזהה אותה?

מהי אלימות כלכלית? כולנו מסוגים לזהות אלימות פיזית, בין שהיא מופעלת כנגדנו או כנגד הזולת. לעומת זאת, כאשר מדובר על אלימות כלכלית קשה לנו, ובעיקר לקורבן להגדיר אותה כ”אלימות”, כתוצאה מכך ולוקח הרבה יותר זמן עד להתגייסות לטיפול. ממה נובע

בין קרב לתל”ן

קרן קר”ב תכנית קרב שייכת למשרד  החינוך, המנהל הפדגוגי, האגף לחינוך יסודי,  אשר מפעיל אותה באמצעות מכרז אחת לארבע שנים. למשרד אחריות כוללת על העבודה התפעולית והפדגוגית של התכנית. ​​ שעות הוראה בתחום ניתנות כשעות תוספתיות במסגרת שעות תכנית “קרב” (3 ש”ש).

על קליטת עליה, שעות עולים ותקצובם

מנהל בית הספר אחראי על תהליך הקליטה וההשתלבות של התלמידים העולים ושל התלמידים התושבים החוזרים בהיבט הלימודי, החברתי-תרבותי והרגשי. הקצאת שעות לתלמידים עולים נעשית באופן אוטומטי. לשם כך על מנהל בית הספר לוודא שפרטי התלמידים העולים מעודכנים במצבת התלמידים בהתאם

חשבון הורים – כל מה שרציתם לדעת

כספי תשלומי ההורים חייבים להיות מנוהלים בחשבון בנק נפרד מכספי בית הספר. הרשות המקומית / בעלות פותחת חשבון. הרשות המקומית / בעלות משלמת את עמלות הבנקים. 3 מורשי חתימה:  המנהל, עובד הרשות המקומית / בעלות , ונציג ההורים. להוציא צ’ק,

תל”ן – תוכנית לימודים נוספת

רוצים שהילדה שלכם תבנה חלליות או תלמד ג’ודו בבית הספר? שהילד ישיר, יציג או ילמד יוגה? שהכיתה תלמד גישור, פסיכולוגיה חיובית או תגדל ירקות? התל”ן הוא המקום שלנו בתור הורים להעשיר את יום הלימודים וחוויית בית הספר של ילדינו. אבל –

Top