כספי תשלומי ההורים חייבים להיות מנוהלים בחשבון בנק נפרד מכספי בית הספר.

הרשות המקומית / בעלות פותחת חשבון.
הרשות המקומית / בעלות משלמת את עמלות הבנקים.
3 מורשי חתימה:  המנהל, עובד הרשות המקומית / בעלות , ונציג ההורים.
להוציא צ'ק, מספיק 2 מורשי חתימה, שאחד מהם חייב להיות המנהל.
אסור להיכנס למינוס.
אסור לשעבד את החשבון.
כל גבייה מהורים חייבת להיכנס לחשבון.
על כל גבייה חייבים להוציא קבלה.
חשבון הבנק נגיש לוועד ההורים, ללא תיווך וסינון של אף גורם, כולל הוצאת תדפיסי בנק וכדומה.

תקנות ניהול כספי הורים תשסה/4(א)

רוצים שהילדה שלכם תבנה חלליות או תלמד ג'ודו בבית הספר? שהילד ישיר, יציג או ילמד יוגה? שהכיתה תלמד גישור, פסיכולוגיה חיובית או תגדל ירקות?

התל"ן הוא המקום שלנו בתור הורים להעשיר את יום הלימודים וחוויית בית הספר של ילדינו.

אבל – אליה וקוץ בה – או ארנק וכסף קורץ בו

יש לשים לב לנהלים הבאים:

 1. תל"ן הוא לא תשלום חובה – אפשר לא לשלם

בחרתם לא לשלם? אם התל"ן במהלך יום הלימודים הילד ישותף בשיעור ללא קשר לתשלום. אם התל"ן בסוף היום הילד הולך הביתה.

אין להציע לילד פעילות חלופית, אלא אם ההורה מסרב שילדו ישתתף בתל"ן שנבחר (ואז חובה על בית הספר לתת פעילות חלופית).

הערות בחוזר תשלומים בסגנון של: "הורה שאינו מעוניין לשלם יופנה לממ"ד תורני אחר במקום מגוריו" – יופנו לקליניקה למשפט ומדיניות חינוך ויטופלו בהתאם.

 1. תל"ן מצריך הסכמת הורים בכתב – לא די בהסכמת וועד ההורים המוסדי

בחרתם ארכיטקטורה וקבלתם שיעור סייבר שבו הילדים רואים סרטונים במחשב? – לא משלמים

 1. תל"ן מיועד להארכת יום הלימודים

התל"ן מממן שעות ליבה, פיצול כיתות, הפרדה בין בנים לבנות או בין מצטיינות מחול לעכברי מחשבים? – לא משלמים

 1. מורי התל"ן לא יכולים להיות מורי ביה"ס המועסקים על ידי משרד החינוך.

שעת תל"ן מועברת ע"י עובד משרד החינוך? – קיים איסור על העובד הרואה לעבוד בכל עבודה הקושרת אותו באישהו קשר למוסד בו הוא מלמד. אם מורי התל"ן שלכם הם עובדי משרד החינוך, המורים אינם מקבלים את הכסף שאתם שילמתם לתל"ן, ומישהו שלח ידו בארנקכם

היתר עבודה נוספת / פרטית לעובדי הוראה

 

 

חוזר מנכ"ל תשלומי הורים תשע"ט (הוראה מס' 93)

 

כן.

אין לחייב שום קניה של ציוד מעבר למחברות כלי כתיבה מילון, אטלס ותנ"ך.
מאחר והערכה המדוברת ניתנה כחלק מהספר, היא חלק מהספר ולכן כלולה בהשאלה.

הדבר תקף גם לגבי ערכות אביזרים לחשבון וכל ערכה אחרת, כגון ערכות מדעים, הנדרשות לצורך לימודי החובה בבית הספר.

משרד החינוך מתקצב את כל הערכות.

הערכות הן חלק מהספר בדיוק כמו הכריכה. אי נתינת הערכה כמוה כהשאלת ספר הלימוד ללא הכריכה.

 

עובדות לגבי ערכות אביזרים במתמטיקה:

 1. ערכת האביזרים במתמטיקה נכללת ברשימת ספרי הלימוד המאושרים ומוצמד לה דנקוד כמקובל. בהיותה "ספר מאושר" עליה להיכלל בסל הספרים המושאלים לפי כל דין.
 2. בשנה"ל תשע"ח ערכות אביזרים במתמטיקה נכללו בסל ההשאלה בהתאם להנחיית חוזר מנכ"ל 3-19 התכנית להשאלת ספרי לימוד סעיף 9.9.6:
  "סל הספרים לתלמיד יכלול ספרי קריאה, חוברות עבודה לרבות אלה שהכתיבה מותרת בהן וערכות אביזרים. בבתי הספר העל-יסודיים יכלול הסל גם אסופות של יצירות מקור בתחומי הספרות ולימודי הקודש על-פי תכנית הלימודים ובלבד שהוסדר נושא זכויות היוצרים כדין."
 3. לצערנו גם השנה (תשע"ט) ניסו מספר מנהלי בית ספר להטעות את ההורים ולחייב אותם לרכוש את הערכות באופן עצמאי. זאת על אף שההורים שלמו מראש את התשלום עבור השאלת הספרים. מספר גופים ובהם מנכ”ל פורום ההורים הארצי, פנו למשרד החינוך בדרישה להעמיד את המנהלים במקומם. בתגובה, הנחתה הממונה על השאלת ספרי לימוד במשרד החינוך כי יש לכלול את ערכות האביזרים בסל ההשאלה (ראה נספח א’)

השורה התחתונה –

ערכות אביזרים כלולות בסל השאלה.

דרישה מההורים לרכישת ערכת אביזרים, כמוה כהפקעת אגרת השאלה מעל המותר בהתאם להחלטת וועדת החינוך של הכנסת – עד 280 ש"ח.

 

לעניין ערכות אביזרים במדעים:

מספר הורים פנו אלינו בשאלות דומות לגבי ערכות האביזרים במדעים.

בשונה מערכות האביזרים במתמטיקה, אין בתחום המדעים ערכות אביזרים המאושרות לקניה על ידי התלמידים.

כל הערכות שנעשה בהם שימוש בשיעור מדעים מסופקות לבית הספר על ידי משרד החינוך.

ניתן לראות כי הערכות הן חלק מחומרי הלמידה בקישורים הבאים:

https://mabat.tau.ac.il/%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94/%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%92/%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%93-%D7%95%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%92/

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaTechnologya/betihutt/

רשימת ציוד שהמשרד מתקצב למעבדות בבתי ספר:

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/MadaTechnologya/betihut_hiztaydut/iztaydut_ysodi.pdf

 

נספח א':

From:

מאת: רחל שכטר <rachelshe@education.gov.il>
תאריך: 16 ביולי 2018 בשעה 18:13:08 GMT‎+3‎
אל: "'zrgold@012.net.il'" <zrgold@012.net.il>
עותק: חיים הלפרין <haimha@education.gov.il>, "'shimon@lis.co.il'" <shimon@lis.co.il>, "'shimony69@gmail.com'" <shimony69@gmail.com>, "'eyal@baumltd.co.il'" <eyal@baumltd.co.il>
נושא: ערכות אביזרים

 

זאב שלום,

מכתבך לחיים הלפרין בנושא הנ"ל הועבר אלי והריני להשיבך

במהלך שנים רבות ובשיתוף פעולה עם פורום ועדי ההורים קידמנו את נושא השאלת ספרי לימוד,

אוזננו הייתה קשובה לכל בעיה שהועלתה מהשטח ובתאום עמכם מצאנו פתרונות

השנה , לצערנו, נאלצנו לקצץ בתקציב בתכנית –  עם כל זה לא ביטלנו את ערכות אביזרים.

כפי שאנו רואים בתיה"ס מסוגלים לפתור את בעיית האביזרים בעצמם

ערכת האביזרים נכללת בהשאלה ואין להשית התשלום על ההורים

 

בברכה,

 

רחל שכטר
ממונה (השאלת ספרי לימוד)
המינהל הפדגוגי
משרד החינוך
 | 02-5604033

לא

צנעת הפרט

חוזר מנכ"ל תשלומי הורים תשע"ח מדגיש כי

י. גביית הכספים תיעשה תוך שמירה על צנעת הפרט

לכן רק למנהל או לאדם האחראי על החשבונות בבית הספר מותר לפנות להורה בבקשת תשלום.

 

זכות ההורים לחיסיון מידע הנוגע לתלמיד

חובת הסודיות על מידע הקשור לתלמיד מעוגנת בחוק זכויות התלמיד (התשס"א- 2000) :

14. מי שהגיע אליו מידע על תלמיד עקב מילוי תפקיד שהוטל עליו לפי חוק זה, חובה עליו לשמרו בסוד ואינו רשאי לגלותו אלא לצורך ביצוע תפקידו.

בחוזר המנהל הכללי, חוזר מיוחד י”ז (1996 תשנ”ו), סעיף 1ב’ נכתב:

מידע שהגיע לבית ספר בנוגע לתלמיד הוא חסוי ואין להעבירו לגורמים חיצוניים, אלא באישור ההורים או באישור הפסיכולוג המחוזי או באישור היועץ המשפטי של משרד החינוך.

אי פגיעה בתלמיד בשל מעשה או מחדל של הוריו

חוק זכויות התלמיד (התשס"א- 2000) :

11. מוסד חינוך לא ינקוט אמצעי ענישה נגד תלמיד בשל מעשה או מחדל של הוריו.

חוזר מנכ"ל סא/4 (ב) (דצמבר 2000 :

אין לעכב כניסת ילדים לגן או לבית ספר בגלל אי תשלום מסים ואגרות עירוניות, אין להוציא או להרחיק תלמיד מהלימודים, אין למנוע מתלמיד לגשת לבחינות פנימיות, אין לעכב תעודת שליש, תעודת סוף שנה, תעודת גמר ואין לעכב תעודת בגרות בשל אי-תשלום של הורים.

תפקיד המורה אינו כולל תשלום לחברת הסעות, מורה אינו בעל זכות חתימה בחשבון בית הספר ולכן אין הוא רשאי כלל לדעת אם הורה שילם או לא. מעבר להודעה כללית לכלל ההורים עם תזכורת לתשלום, מורה צריך להתרחק מנושאים אלו באופן גורף.

הגישה של הורה לתשלומי ההורים היא רק כבקורת כ"נגד" ההנהלה. הורה, בין שהוא חבר ועד ובין שאינו חבר ועד, רשאי לדעת מהו הסכום הכולל שנכנס לבית הספר עבור כל סעיף. את הזכות הזו מקבל כל הורה בסיום שנה. בשום אופן אין למנהל זכות להראות להורה, מי מההורים שילם או לא. כמו שאין למנהל זכות לשתף עם ההורים שום רשימת התלמידים.

 

משרד החינוך קובע כי הורה שלא שילם עבור טיול שנתי ילדו יצא לטיול.

את העלות החסרה (אם ישנה כזו) יש להשית על המוסד ולא על ההורים האחרים.

שלא יבלבלו אתכם.

החלטתם לא לשלם כי בית הספר לא נותן דו"ח כספי? כי לבית הספר אין חשבון בנק נפרד לכספי הורים? כי כל גביית הכספים מתרחשת תחת איומים ואי שקיפות?

קבלתם דו"ח של תשלומים0 עם המלצה לא לשלם דבר עד לתיקון הגביה לפי החוק והתקנות?

הילדים יצאו לכל פעילות שמתרחשת בשעות הלימודים, גם כזו שביה"ס טוען שעולה כסף וממומנת ע"י תשלומי ההורים.

חובת ההוכחה על בית הספר, מבחינת "המוציא מחברו עליו הראיה".

https://www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-4787421,00.html

הבסיס לקביעה הנ"ל הינו חוק זכויות התלמיד, הקובע בסעיף 10 כי: מוסד חינוך לא ינקוט אמצעי ענישה נגד תלמיד בשל מעשה או מחדל של הוריו.

 

מבחינה חוקית ותקנית אין לגבות כספים לוועד כיתה או לוועד בית הספר.

מבחינה מעשית – אין צורך.

במידה ואכן מתבצעת גביה, יש להתייחס אליה כתרומה.

רגע לפני שמתחילים לאסוף כספים רצוי לשאול:

האם אכן יש צורך באיסוף הכספים?

האם ההוצאה הכרחית?

האם בדקנו והשווינו מחירים לפני שהתחלנו לגבות?

 

במידה והוחלט להתרים את ההורים, מומלץ לנהוג עפ"י ההלכות הבאות, על מנת למנוע לזות שפתיים ולקיים "והייתם נקיים":

 1. אין חובה להורים לשלם. אין להטריד הורים שבוחרים לא לשלם. אין לנו דרך לדעת את מצבו הכלכלי של איש. תרומה אינה חובה.
 2. על ההורה שמנהל את הכספים להתייעץ עם ההורים לגבי ההוצאות המתוכננות והמבוצעות.
 3. על ההורה שמנהל את הכספים חלה חובת דיווח לכל הורה בכל רגע שיתבקש. יש להחזיק קובץ מעודכן, לרשום כל הוצאה ולשמור כל קבלה.
 4. יש לשלוח דוח כספי לכל הורי הכיתה פעמים בשנה – במחצית (עם התעודות) ובסוף השנה.
 5. יש להחזיר להורים עודפים בסוף השנה, או בהחלטה של הכיתה, להעביר את הכספים לשנה הבאה.
 6. במקרים רבים הוועד המרכזי אוסף כסף ודואג למתנות סוף שנה למורים ולצוות ההנהלה. רצוי מאוד לא לקנות מתנה נוספת מהכיתה למחנכת, משתי סיבות:
 • הדבר יוצר איפה ואיפה בין המורים. אנחנו מזכירים שמורים מקצועיים וצוות ההנהלה משקיעים לא פחות ממחנכות הכיתה (לעיתים אף יותר) וכבר קרו מקרים של מורים שנפגעו.
 • כספי הוועד המרכזי הם כספי ההורים. האם ההורים בכיתה מודעים לכך שהם מממנים 2 מתנות למחנכת? האם זהו אכן רצונם?

קניתם מתנות לצוות?

לא לשכוח את ההנהלה, אבות הבית, השומר, אנשי הנקיון והסייעות

 

בקשתם דו"ח כספי ומסרבים לתת לכם?

בית הספר רשום כמקבל שעות עמ"ט, אבל המנהל טוען שמקבלים רק 2 ש"ש ולא 7?

רוצים לדעת כמה בתי ספר לא מאושרים קיימים במערכת אפיק?

 

יחידת חופש המידע הוקמה בעקבות החלטת ממשלה ממרץ 2011 , על מנת לקדם את יישום הוראות חוק חופש המידע.

ניתן להגיש בקשה באופן פשוט באתר של משרד המשפטים:

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formType=hofeshmeyda@justice.gov.il

אלא אם כן הבקשה היא עבור מידע אישי, תאלצו לשלם 20 ₪.

עבור משרדי ממשלה ניתן לשלם בכרטיס אשראי, למידע מרשויות מקומיות יתכן שתאלצו לבצע העברה בנקאית או לשלם בבנק הדואר ולצרף אישור תשלום לבקשה.

שימו לב, בשלב 5, לסמן את המשבצת של אינני מסכים שפרטי הבקשה יהיו גלויים לצד ג' אם תיערך אליו פניה

דו"ח כספי עבור בית ספר יש לבקש מרשות מקומית. שאלות לגבי שעות לימוד יש להפנות למשרד החינוך.

יש להיות ברורים ומפורטים ככל האפשר. לצערנו, חלק מעובדי הציבור משתדלים לעשות מעט ככל שניתן.

בקשה לקבל את שעות הלימוד של בית ספר מסויים צריכה להיות מנוסחת בצורה הבאה:

במסגרת החוק לחופש מידע אבקש לקבל לידי את מספר שעות ההוראה שהעביר משרד החינוך, עבור שנת הלימודים תשע"ח, לבית ספר מעלה החסה בגבעת הבצל 3, סמל מוסד 123456.

במסגרת הפירוט אבקש לקבל את השעות כפי שניתנו לכל שכבה ושכבה בבית הספר, וכן את השעות ואת היעוד עבורן נתנו ללא יעוד שכבתי.

אבקש להפריד בין השעות שנתנו מהמאגר הכללי לבין השעות שנתנו מהמאגר המחוזי.

בקשה לקבל את הדו"חות הכספיים של בית ספר מסויים צריכה להיות מנוסחת בצורה הבאה:

אבקש לקבל את דו"חות תשלומי ההורים לשנים תשע ותשע.

אבקש להקפיד שהדוחות יהיו מופרדים לפי סעיפי גביה ולפי השכבות השונות

אבקש לקבל מאזן בוחן לשנים תשע ותשע.

כמו כן אבקש לקבל את הכרטסת לחשבון תשלומי הורים עבור השנים תשע.

*בשיתוף דף הפייסבוק תשלומי הורים - מוקד לשימוש נכון במשאבי החינוך הדתי

שלום – שאלוני רבים: "איך ניתן לדעת האם חט"ע אכן מתוקצב ב-41.5ש"ש לפחות?". הנה המדריך המקוצר – עם דוגמאות:

 1. פותחים את מערכת השקיפות: http://ic.education.gov.il/shkifut
 2.  כותבים את שם המוסד בפינה השמאלית עליונה ובוחרים את המוסד (למשל: אמנה).
 3. מחכים לעדכון המסך ומסכמים את התפלגות הכיתות בצד שמאל באמצע (למשל: אמנה – 12כיתות בחט"ע ו-6 כיתות בחט"ב).
 4. לוחצים על "תקציב" בחלק העליון של העמוד – ובוחנים את התקצוב לחט"ב (שעות הוראה) לעומת תקצוב חט"ע (שכ"ל) – ומשווים למספרי הכיתות (בדוגמא שלנו 6.8מליון שח ל-12 כיתות חט"ע ו-2.9מליון ש"ח ל-6 כיתות חט"ב).
 5. מכפילים במספר שעות המינימום בחט"ע (ממ"ד – 38, ממלכתי – 36) ומקבלים את שעות התקצוב. (במקרה שלנו: (2.9/6)/(6.8/12)*38 = 44.5… ועכשיו נשאלת השאלה: אם משלמים תל"ן היכן השעות שמעבר לתקצוב). אפשר להניח שהעלות השעתית בחט"ע גבוהה מעט יותר מחט"ב – ועדיין המספרים "עובדים".

בדקו את המוסד שלכם ודווחו. שימו לב – נתוני משרד החינוך הם לתשעו.

נתוני תשע"ז אמורים להתפרסם במרץ 2018.

ניתן לראות תוספות תקציב (לא שכר) באותו מקום.

 • לכל ילד יש בי"ס שמחויב לקבל אותו. בי"ס שמסרב לקבל ילד מאזור הרישום שלו יאלץ להסביר את עצמו בבית משפט. יש יותר מבי"ס אחד באזור הרישום?  – הרווחתם. יש לכם אפשרות בחירה. לכם (ההורים והצאצא) ולא לו (לביה"ס).
 • מיונים ובחינות לפני הכניסה לביה"ס (ועד לסיום המחצית הראשונה של כיתה ז') – אסורים. בי"ס שימיין יאלץ להסביר את עצמו בבית משפט. קודם שביה"ס יכיר את הילד. ככלל, רצוי שהמיונים לא יהיו תלויים בהשקעה או בשקיעה של ביה"ס היסודי.
 • הורים לא מחויבים לתת כל מידע על הילד: לא "התיק", לא ציונים, לא תרופות ובוודאי לא את מצב חשבון הבנק. ביה"ס היסודי הזניח את הנחשלים, העייפים והיגעים (שלכם או של חבריכם)? אין צורך לתת לביה"ס העל יסודי תירוצים להמשיך בכך.
 • הערה לגבי החמ"ד: בחמ"ד רק לפנימיות מותר לסנן. שאר בתי הספר בחמ"ד אינם רשאים לסנן מי שבוגר חמ"ד יסודי.

http://weblaw.haifa.ac.il/he/AcademyInCommunity/ClinicList/EducationPolicy/Pages/Cases.aspx

 • אסור לגבות דמי רישום. איסור זה הוא חלק מזכות לימוד חינם המוקנה לכל ילד במדינה ישראל, החל משנת 1949.
 • אסור לחייב חתימה על שטרי חוב
 • אין תשלומי הורים עד שאין חוזר תשלומים מאושר במערכת אפיק ודו"ח כספי של שנה שעברה. אתם רוצים לתרום?  – בקשו קבלה עם סעיף 46.
 • בשום מקרה לא חותמים על הוראת קבע. הוראת קבע היא שיטת תשלום בה אתם מאשרים לבנק לכבד אוטומטית שליחת יד של ביה"ס לחשבון הפרטי שלכם, בכל עת שביה"ס יחפוץ בכך.
 • אתם זקוקים להנחה, וביה"ס דורש הרמת מסך, הצהרת הון, תלושי שכר או חשבונות מים וחשמל?  דרשו מביה"ס להוכיח את תקינות חוזר התשלומים. בשלב הזה רוב הסיכויים שביה"ס יאלם.

https://www.knesset.gov.il/review/data/heb/law/kns1_education.pdf

מידע נוסף, וכן רשימת בתי הספר המחויבים לקבל תלמידים מאזור הרישום שלהם, ניתן למצוא בקישור המצורף:

https://toravoda.org.il/%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%93%D7%AA%D7%99-%D7%A2%D7%9C-%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99/

ולא לשכוח לשאול  את השאלה –

האם מנהלי המוסד שבחרתם הם מהסוג שבליל שבת חורפי, קר ואפור היו פותחים את הדלת להלל?

הילדים האלה הם מבית הספר אשר סביב הגן הזה.  מגיעים לכאן תלמידים מכל הכיתות לצורך שיעורי ספורט, שאינם חשובים פחות מלימודים עיוניים.

אך, כנראה, אלה רק בני עשירים – שאל פרידריך – כי כולם לבושים יפה ונקי..

לא, אדון – השיב הפקיד – אלה הם ילדים מכל שכבות האוכלוסייה, בבית הספר אין הבדל לא בבגדים, לא בשום דבר – מלבד בכישרון, ובמאמץ. בחברה החדשה שלנו לא דוגלים בשוויוניות.  כל אדם מקבל משכורת לפי עבודתו ומאמציו.  לא ביטלנו את התחרות אבל תנאי הפתיחה שווים לכולם. כולם שווים בנקודת ההתחלה ואבל לא בנקודת הסיום.
אצלנו אין הילדים מפסידים או מרוויחים בגלל הצלחתם או כישלונם של אבותיהם.  אנו מאפשרים לכל דור להתחיל מההתחלה.  ולכן כל בתי הספר, מבית הספר היסודי ועד האוניברסיטה הציונית הם חינם אין כסף
ילדי בתי הספר היסודיים ותלמידי ביה"ס התיכונים חייבים ללבוש תלבושת אחידה.  אנחנו חושבים שרע מאוד אם יורגש בביה"ס ההבדל במצב הכלכלי של התלמידים.  זה מקלקל הכל.  ילדי העשירים מתגאים ומתעצלים, וילדי העניים מרגישים מקופחים

(הרצל, אלטנוילנד)