בגרות חברתית – התנדבות בבית ספר יסודי סמוך

2.62K views
0 Comments

שלום רב,

האם בגרות חברתית (שעתיים שבועיות) המתבצעות במהלך שעות הלימודים (כהתנדבות כלל כיתתית מחוץ לכותלי המוסד)

שעות אלו נחשבות כשעות מערת של המדינה ונספרות למינימום המחוייב כממומן ע"י הדינה ? זה נחשב כשעות תל"ן?

מה מעמדן במערכת השעות של הילד לעניין ספירת השעות שיש לקבל מהמדינה?

 

דורית

ענה לשאלה
נירית(אנונימי) 0 Comments

תל"ן היא תוכנית לימודים נוספת. (שחמט, יוגה, קריאה בקפה וכדומה)

מקצועות ליבה וכן כל מה שנדרש לצורך קבלת תעודת בגרות, כולל בגרות חברתית, אינו יכול להחשב כתל"ן.

משרד החינוך מגדיר כי לתלמיד העושה בגרות חברתית תינתנה 2ש"ש (לאורך כל אחת מהשנים י'-יב'), וכן קובע המשרד את אופן תקצוב הפעילות.

ראי פה:

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/5D4C6FE3-374C-4511-A662-F67F6920B418/184062/bagrutchev2014.pdf

ענה לשאלה
כתוב תשובה.