בחוזר מנכ”ל כתוב שמי שצרך שירות במסגרת תשלומי רשות , חייב לשלם עליו בדיעבד גם אם לא הסכים לו מראש.

2.36K views
0 Comments

בחוזר מנכ”ל כתוב שמי שצרך שירות במסגרת תשלומי רשות , חייב לשלם עליו בדיעבד גם אם לא הסכים לו מראש. כלומר- שימוש משמע, הסכמה על דרך ההתנהגות. הרשויות עושות בסעיף זה שימוש על מנת לאיים על הורים בתביעה. מה עושים? והאם יש לדבר הזה תוקף משפטי כלשהו?

ענה לשאלה
נירית(אנונימי) 0 Comments

אני מניחה שאנחנו דנים בחוזר מנכ”ל תשס”ג 3 א

http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/arc/sc3ak3_11_9.htm

סעיף 11.1 ג’:

במקרה של הורים שלא שילמו את המגיע מהם במסגרת תשלומי הרשות או תכנית לימודים נוספת, וההורים הביעו קודם לכן את הסכמתם בכתב או רכשו את השירותים ואת המצרכים הנוספים שהוצעו, יש לפנות לקבלת סיוע משפטי לרשות המקומית או לבעלות להסדרת התשלומים לשם שימוש בדרכי הגבייה על פי
חוק.

היו ועדיין קיימות רשויות שניסו לפנות לדרכי גביה משפטיות.

תל”ן, רכישה מרצון, שעות העשרה – כל אלו מצריכים הסכמת הורים בחתימה מראש. ההורים שבוחרים לא לשלם לא חותמים.

לגבי פעילויות אחרות שמתנהלות בזמן הלימודים (טיולים, הצגות) – המוסד צריך לספק חלופה ראויה למי שלא יוצא. מכיוון שהצוות יוצא גם לפעילות אין מצב שבו ניתן לתת לילדים חלופה ראויה ולכן יש להוציאם, מה גם שאי הוצאת ילד לפעילות כזו בשל אי תשלום של הוריו מהווה הפרה של חוק זכויות התלמיד וחוק חזק יותר מתקנות.

נשארנו עם פעילויות שאינן בשעות הלימודים, כגון שבתות או פעילות ערב – אם המוסד מתנהל בתקינות כספית (יש דוח כספי תקין כל שנה, יש החזרים להורים במידת הצורך, חוזר התשלומים תקין, השעות נתנות לפי התקן ושעות התלן מעל התקן) אז מי שלא משלם מן הראוי שלא ישלח את ילדיו לפעילות. אם המוסד אינו מתנהל בתקינות כספית – מה לו להלין על ההורים? במקרה כזה – כולנו נשמח על פניה לערכאות משפטיות. כי פניה כזו תאלץ את המוסד לחשוף דוחות כספיים לצורך קיזוזים.

ענה לשאלה
מוצגת תשובה 1 מתוך 3 תשובות, לחצ/י כאן לראות את כל התשובות
כתוב תשובה.
Top