גביית דמי רישום לחטיבה

12.26K views
0 Comments

האם מותר לגבות 300 ₪ במהלך רישום בת בכיתה ו' לשנת הלימודים הבאה באולפנא?

לפי חוזר מנכל כתוב שאסור.

בבירור מול הנהלת האולפנא נענינו כי לאולפנות וישיבות יש חוזר מנכל שונה ומיוחד וכי המפקחת אישרה גביה.

יצאתי מבולבלת, מותר או לא?

Answered question
נירית(אנונימי) 0

דמי רישום אסורים לגביה עפ"י חוק חינוך חובה משנת 1949.

לא נעשה שינוי בחוק בנושא זה.

כל חוזרי מנכ"ל כפופים לחוקי מדינת ישראל, למרות שיש כמה דוסים שחושבים שלא.

אסור לגבות דמי רישום. זו עבירה על החוק לגבות דמי רישום ומשכך מנהלת האולפנה הינה עבריינית. יש לבקש את אישור המפקחת בכתב לגביה. ברגע שתבקשי את האישור בכתב תגלי שחוקי מדינת ישראל עובדים.

Answered question
You are viewing 1 out of 4 answers, click here to view all answers.
Write your answer.