האם יש תקרת הגביה לוועד הורים בכיתות השונות? מהי?

3.31K views

האם יש תקרת גביה לוועד הורים בשכבות השונות, ואם כן מהי?

ענה לשאלה

אין תקרה מכיוון שמשרד החינוך לא מכיר בגביה במסגרת בית הספר שאינה נעשית ע"י בית הספר ומאושרת ע"י מערכת אפיק.
(כלומר, המשרד מכיר ויודע שיש גניבות כאלה ואחרות, הוא מתעלם)
פרסמנו נהלים לגבי גבית כספים ע"י וועדי כיתה וועד בית ספר פה:
http://www.tashlumim0.org/%D7%92%D7%91%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%93-%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%90%D7%95-%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%93-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A1/

ענה לשאלה
כתוב תשובה.