האם יש תקרת הגביה לוועד הורים בכיתות השונות? מהי?

6.47K views

האם יש תקרת גביה לוועד הורים בשכבות השונות, ואם כן מהי?

Answered question

אין תקרה מכיוון שמשרד החינוך לא מכיר בגביה במסגרת בית הספר שאינה נעשית ע"י בית הספר ומאושרת ע"י מערכת אפיק.
(כלומר, המשרד מכיר ויודע שיש גניבות כאלה ואחרות, הוא מתעלם)
פרסמנו נהלים לגבי גבית כספים ע"י וועדי כיתה וועד בית ספר פה:
http://www.tashlumim0.org/%D7%92%D7%91%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%93-%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%90%D7%95-%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%93-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A1/

Answered question
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
Write your answer.