האם מותר להורים שחברים בוועד בית הספר לקבל תשלום מבית הספר על פרוייקטים שונים?

9.25K views
0 Comments

בבית ספרנו חלק מהורי הוועד המרכזי לקחו על עצמם את ניהול וארגון פרוייקט השאלת הספרים. זו עבודה רבה ולא קלה. האם מותר לבית הספר לתגמל אותם בתשלום לפי שעות עבודתם?
להבנתי כך נעשה היום בהסכמה של שני הצדדים (מנהל בית הספר וההורים המארגנים את הפרוייקט), אך ללא יידוע של הורי בית הספר על כך שהעבודה נעשית בתשלום. יש בכך טעם לפגם בעיניי כי זה הופך את ההורים בוועד למחוייבים לבית הספר ושם אותם "בצד" של בית הספר ולא "בצד" של ההורים.
רוצה לדעת מה החוק בנושא והאם יש התייחסות של משרד החינוך או מישהו רלוונטי אחר בהקשר הזה?

Answered question
שרון(אנונימי) 0

חוזר מנכ"ל
http://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=123
מתיר למנהל לשלם לגורם אשר מסייע או מוציא לפועל את התוכנית.
מומלץ שהמנהל ימנה רכז אשר ינהל את הפעילות התפעולית של בית הספר במסגרת התוכנית. לשם תשלום לרכז על מנהל בית הספר לסכם עמו מראש את גובה התמורה, את אופן העברתה ואת מועד ההעברה. על המנהל לעשות כן בתיאום עם הבעלות או עם הרשות שהיא המעסיק.
חוזר מנכ"ל זה שקוף לכל ההורים ולכן לא ניתן לטעון כי ההורים לא מודעים אליו. הסכום מוגבל כמובן. בבית ספר יסודי עם 300 תלמידים הסכום לניהול הפרויקט היה בעבר שווה ערך לשכר מינימום של חודש אחד. לרוב מאפשרים למורים או לאיש מהמועצה לנהל את הפרויקט ולתגמל אותם.

Answered question
You are viewing 1 out of 4 answers, click here to view all answers.
Write your answer.