האם מותר להתנות השתתפות בפרויקט השאלת ספרים בתשלטם חוב לביהס?

2.59K views
0 Comments

ביתי בכיתה ב ונמצאת בצהרון בבית הספר בו היא לומדת. ביהס דורש תשלום נוסף מכיוון שהוא משמש אחסניה לצהרון. משום שהורים רבים לא הסדירו את התשלום הנוסף, מתמה המנהלת את הרשמות לפרויקט השאלת ספרים בתשלום הנוסף. האם זה חוקי?

ענה לשאלה
כתוב תשובה.