האם מטרתכם סיוע בחינוך? או רק החזרי כסף?

121 views
0 Comments

בהנחה שאני הורה שמעדיף חינוך ולא כסף, אנחנו באותו ראש?

ענה לשאלה
כתוב תשובה.