הסעות למוסדות חינוך

1.56K views

איך נקבעת הזכאות להסעות למוסדות חינוך?
מה הסכום שהורה מקבל ומתי? כל חודש? בסוף השנה?
מה אפשר לעשות אם הרשות המקומית מסרבת לממן הסעות?

ענה לשאלה
כתוב תשובה.
Top