התניית יציאה לטיול / סיור בתשלום מלוא שכר הלימוד ע"י ההורים

4.22K views
0 Comments

שלום רב,

שכר הלימוד לכיתה י' בעיר שלי הוא כ 6000 שח (לקוח שבוי כי אין בית ספר אחר ציבורי ויש רק בית ספר השייך לרשת חינוך)

שלמתי עד עכשיו 4000 שח, ואני עם בעיה כלכלית שאיני מעוניין לחשוף בפני המוסד.

האם יכולים למנוע מהילד שלי לצאת לטיול השנתי או להכנס להרצאה העשרה בגלל שלא שילמתי את מלוא שכר הלימוד ?

ק.ש

Answered question
נירית(אנונימי) 0

לא.

ראשית, במערכת החינוך הציבורית אין דבר כזה שכר לימוד. קיימים תשלומי הורים.

יש תשלום חובה של 49 ש"ח וכל השאר תשלומי רשות (טיולים, סל תרבות, מסיבות, תל"ן וכו')

עפ"י סעיפי התשלומים המוגדרים בחוזרי מנכ"ל, סביר להניח שאם שילמת 4000 ש"ח שילמת עבור כל הטיולים, המסיבות, ההרצאות וההצגות.

כדאי לוודא שביה"ס לא רשם את התשלום שלך על סעיף התל"ן, ואם כן להורות למוסד להסב את הסכומים לסעיפים אחרים (בהנחה שהנהלת החשבונות אצלכם מנוהלת בצורה מסודרת). במידה ומדובר בתל"ן תורנית הם חייבים לאפשר לילד להשתתף אף אם לא שילמת (כיוון שאין בית ספר ציבורי אחר באזור), ואם המדובר בתל"ן רגילה – כל עוד השיעורים ניתנים במהלך יום הלימודים ולא בסופו – הילד ישתתף.

בכל מקרה אין להתנות מתן שירות אחד בתשלום עבור שירות אחר. כך שלא יכולים למנוע מהילד פעילות כל שהיא אם לא שילמת עבור תל"ן תורנית.

ראה חוזר מנכ"ל תשעז/12:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-11/HodaotVmeyda/H-2017-12-3-11-3.htm

אם תשלח לנו את דרישת התשלום ומערכת השעות נוכל לבדוק בצורה יותר מדוייקת. ניתן לשלוח למייל tashlumim0@gmail.com או להעלות פה באתר בלשונית של 'פנה אלינו'.

Answered question
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
Write your answer.