כמה שעות המוקצות על ידי משרד החינוך לכיתה ט'?

6.76K views
0 Comments

היכן (באיזה חוזר מנכל) מוגדר כמה שעות מוקצות לתלמידים כיתה ט?
יש לי פגישה עם המנהל ביום חמישי ואני רוצה להעלות את נושא השעות השכבה של בני כיתה ט,
שעות מערכת אל מול שעות תלן

Answered question

את מינימום השעות המוקצות לכל כיתה ניתן לראות במתנ"ה – מארז תכנון ניהול והיערכות.

עבור כיתות ט': על יסודי: שעות במגזר הממלכתי דתי-יהודי

לכל כיתה בחט"ב מוקצות 36 שעות שבועיות. לממ"ד מוקצות עוד שעתיים עבור לימודי קודש. (שים לב להערות בתחתית העמוד בקישור).

כאמור, אלו שעות המינימום. במערכת שקיפות בחינוך ניתן לראות את מספר השעות שהוקצו בפועל בשנים עברו לביה"ס.

Answered question
Write your answer.