מה מקסימום גבייה עבור יום טיול בודד?

4.93K views
0 Comments

לכיתות הגבוהות בית הספר היסודי, ניתן להוציא טיול של יומיים, כאשר יש תקרת מקסימום לסכום שניתן לגבות עבור יומיים.

איך מתבצע החישוב, כאשר מוציאים טיול רק ליום אחד?

עד חצי מסכום המקסימלי, או שמותר לגבות יותר מחצי, עבור יום טיול אחד?

Answered question
נירית(אנונימי) 0

אין הגדרה של הסכום המותר פר יום כאשר מפצלים את הטיול המומלץ ליומיים לשני טיולים של יום אחד.

בחוזר התשלומים אפשר לראות שבכיתות ה' מומלצים 2 טיולים של יום אחד, כאשר העלות המקסימלית המותרת לגביה היא 252 ש"ח. בכיתות הגבוהות של היסודי ההמלצה היא טיול של יומיים בעלות מקסימלית של 387 ש"ח.

אפשר לבקש מהנהלת המוסד לחשוף את עלויות הטיול ולחשב עת העלות פר תלמיד. אני בספק אם זה יתאפשר.

 

אפשר ללכת על הכלל של חוזר התשלומים ובהתאם למה שנכתב עבור כיתות ה' לא לשלם יותר מ126 ש"ח עבור יום טיול אחד.

Answered question
Write your answer.