מה מקסימום גבייה עבור יום טיול בודד?

3.05K views
0 Comments

לכיתות הגבוהות בית הספר היסודי, ניתן להוציא טיול של יומיים, כאשר יש תקרת מקסימום לסכום שניתן לגבות עבור יומיים.

איך מתבצע החישוב, כאשר מוציאים טיול רק ליום אחד?

עד חצי מסכום המקסימלי, או שמותר לגבות יותר מחצי, עבור יום טיול אחד?

ענה לשאלה
נירית(אנונימי) 0 Comments

אין הגדרה של הסכום המותר פר יום כאשר מפצלים את הטיול המומלץ ליומיים לשני טיולים של יום אחד.

בחוזר התשלומים אפשר לראות שבכיתות ה' מומלצים 2 טיולים של יום אחד, כאשר העלות המקסימלית המותרת לגביה היא 252 ש"ח. בכיתות הגבוהות של היסודי ההמלצה היא טיול של יומיים בעלות מקסימלית של 387 ש"ח.

אפשר לבקש מהנהלת המוסד לחשוף את עלויות הטיול ולחשב עת העלות פר תלמיד. אני בספק אם זה יתאפשר.

 

אפשר ללכת על הכלל של חוזר התשלומים ובהתאם למה שנכתב עבור כיתות ה' לא לשלם יותר מ126 ש"ח עבור יום טיול אחד.

ענה לשאלה
כתוב תשובה.