מה פשר הבקשה?

3.32K views
0 Comments

ידוע לכם מרכז הלמידה נפתח ביום שלישי שעבר בתאריך ל' בתשרי (9.10.18) ברוב שמחה והדר.
במרכז הלמידה התקיימו לימודים, תגבור , עבודה וחזרה על ש"ב בצורה מיטבית וטובה.
נבקש מכל הורה להביא 10 ש"ח לקראת המפגש הבא- יום שלישי הקרוב.
נא להעביר את התשלום לידי איילת גדז'- מנהלת מרכז למידה.

ענה לשאלה
נירית(אנונימי) 0 Comments

מרכז למידה הוא מרכז המופעל על ידי הרשות המקומית או על ידי הבעלות על מוסד החינוך לצורך צמצום פערים לימודיים. השתתפות במרכז למידה נחשבת לתל"ן, וגביית תשלום תותנה בהסכמה מראש ובכתב של כל אחד ואחד מההורים שילדיהם משתתפים בפעילות. אין די בהסכמה של נציגות הורים.

מתוך חוזר מנכ"ל 3.11-18

ענה לשאלה
מוצגת תשובה 1 מתוך 1 תשובות, לחצ/י כאן לראות את כל התשובות
כתוב תשובה.