מותר לגבות כספים, כשאין דו”חות?

2.19K views
0 Comments

איפה יש אסמכתא חוקית מפורשת, לכך
שאסור לגבות תשלומי הורים,
אם אין דו”ח תשלומים על שנה שעברה?
(בחוזר מנכ”ל, זה לא כתוב בפירוש)
זה יעזור לי מאוד!

ענה לשאלה
רפאל(אנונימי) 0 Comments

בשעה טובה אני שמח לבשר לציבור ההורים,
כי קיבלתי תשובה ממרכז פניות הציבור הארצי של משרד החינוך,
בשם גב’ סימה עובדיה פורצנל, מנהלת אגף יישומי חוק ומדיניות במשרד החינוך. כדלהלן:

  1. ללא חשבון בנק נפרד, כנדרש בחוק, אסור למנהל לגבות תשלומי הורים.
  2. ללא מתן דו”ח שנתי בסיום שנה, אסור למנהל לגבות תשלומי הורים.
  3. ההוראות הנ”ל חלות על כל מוסדות החינוך בכל המחוזות, (אין מצב שכל מחוז מחליט לעצמו מה מותר ומה אסור)
ענה לשאלה
תושבע(אנונימי) 0 Comments

למה לי קרא? סברא הוא

ענה לשאלה
נירית(אנונימי) 0 Comments

אכן אין חוזר מנכ”ל בו כתוב במפורש שאין לגבות כספים ללא דו”ח כספי.

עם זאת, במכתב מדן גרוסמן, רפרנט תשלומים מחוז ירושלים ומנח”י, מה22.7.2017, נכתב כי ההורים אינם חייבים בתשלומי הורים אם אינם מקבלים דין וחשבון עם הנעשה בכספם.

נציין גם שהשכל הישר אומר, שמאחר ויש חובת ניהול תקין של כספי ההורים במערכת, והחובה הזו כוללת דו”ח כספי להורים בתום כל שנת לימודים, לא נראה סביר כי ניתן לגבות כספים ללא דו”ח.

ראה סעיף 3.7-50 בחוזר הוראות הקבע סה/4(א), “ניהול הגבייה והכספים במוסד החינוכי”

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/se4ak3_7_50.htm

יכולים להיות שני מצבים בחשבון ההורים בסוף השנה:

  1. אפס מוחלט. פלאי פלאים יהיה בעיני אם המצב הזה יקרה באופן קבוע כל שנה. וגם אם כן, חובת ההוכחה היא על הנהלת בית הספר, הרשות המקומית או הבעלות.
  2. קיום יתרות בחשבון. במצב כזה צריכה להישלח להורים הודעה להשבת היתרות, או בקשה לאישור מההורים לקזז את היתרות עם התשלומים של שנה הבאה. אם יצא חוזר התשלומים להורים, ללא הקיזוז, קיים חשד ברור לגביה לא תקנית.

בשל העובדה שקיימים בתי ספר המתחמקים מחובתם החוקית להצגת דוח כספי להורים, ההמלצה הגורפת שלנו היא לא לשלם תשלומי הורים לפני הינתן הדו”ח. ללא לחץ על בתי הספר ההתנהלות הבלתי תקינה הזו תימשך. הדרך היחידה שלנו, כהורים השבויים במערכת החינוך הציבורית, לשנות את ההתנהלות הכספית הלקויה, היא לא לשלם.

ענה לשאלה
כתוב תשובה.
Top