מי אחראי להעביר את הדוחות (תשלומי רשות/כספי משרד החינוך/כספי רשות מקומית) לציבור-

3.66K views
0 Comments

בית הספר עצמו או חברת הניהול או הרשות המקומית? ועל פי איזה הוראה/חוק?

ענה לשאלה
נירית(אנונימי) 0 Comments

מנהל המוסד חייב להעביר את הדו"ח הכספי לוועד ההורים.

כל הורה זכאי לקבל העתק מהדו"ח פעם בשנה מהמנהל, מיו"ר וועד ההורים או מהרשות המקומית.

 

בחוזר הוראות הקבע סג/3(א), 3.11-9 תשלומי הורים, סעיף 9, נכתב:

יש לפרט להורים בכתב את שיעור התשלומים ואת השירותים הניתנים תמורתם לפי סוגיהם, כל אחד בנפרד, חובה ורשות.
הורה המבקש פירוט בנוגע לשימוש שנעשה בכספים שנגבו בשל הוצאה או בשל שירות שבית הספר נתן לילדיו זכאי לקבל את העתק הדו"ח הכספי פעם בשנה ממנהל המוסד החינוכי או מיושב ראש ועד ההורים או מהרשות המקומית.
רשויות חינוך מקומיות ובעלויות המספקות חלק מן השירותים בלבד תגבינה תשלום רק עבור השירותים שהן מספקות. רשויות ובעלויות שתגבינה כספים עבור שירות שלא יסופק לתלמידים תחזרנה כספים אלה במלואם.
בתחילת שנת הלימודים מנהל המוסד החינוכי חייב להעביר לוועד ההורים דוח כספי של השנה הקודמת, המפרט את השימוש בכספי ההורים, חובה ורשות.

http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/arc/sc3ak3_11_9.htm

ענה לשאלה
כתוב תשובה.