מי מממן אתכם?

767 views
0 Comments

אני רוצה להבין מה המניעים

ענה לשאלה
גור(אנונימי) 0 Comments

מה מניע אותך לשאול את השאלה?

ענה לשאלה
כתוב תשובה.