מנהל בית ספר ממ"ד, וחבר ועדת ביקורת בעמותה המפעילה. הילכו שניהם יחדיו?

4.98K views
0 Comments

מנהל בית ספר ממ"ד יסודי, האם מותר לו להיות גם חבר ועדת ביקורת, בעמותה המצהירה על עצמה שהיא "מפעילה את בית הספר"
או שזה ניגוד עניינים?

מחנך כיתה בבית ספר ממ"ד יסודי, האם מותר לו להיות גם גזבר העמותה, המצהירה על עצמה שהיא "מפעילה את בית הספר",
או שזה ניגוד עניינים?

תשובות בתוספת מקורות, תתקבלנה בברכה.

Answered question
Write your answer.