מניעת קבלת ערכת מעבדה בגלל תשלום הורים

1.82K views
0 Comments

הבת שלי לומדת בכיתה י’ במגמת ביורפואה.

המורה חילקה לתלמידים ערכות אישיות למעבדה, מספר תלמידים לא קיבלו את הערכה (כולל הבת שלי) ונאמר להם כי הם יקבלו את הערכה כשההורים ישלמו את כל התשלומים לבית הספר.

האם זה חוקי?

ענה לשאלה
בן(אנונימי) 0 Comments

אפרת שלום,

התשובה נחלקת לשניים.
קבלת הערכה לא תלויה בתשלום שלך עבור טיול שנתי או עבור השאלת ספרים.

לפי חוזר מנכ”ל 3.11-3:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-11/HodaotVmeyda/H-2017-12-3-11-3.htm

ד. אין להתנות מתן שירות אחד בתשלום עבור שירות אחר.

ה. התשלומים ייעודיים ואין להעבירם מסעיף לסעיף.

לגבי השאלה האם את צריכה לשלם עבור הערכה או לא, התשובה תלויה במספר דברים. העלות של הערכה לא יכולה להיות מעל העלות המקסימלית לתגבור מגמה. אם זו המגמה היחידה, אז לא ברור אם בית הספר יכול לגבות עליה תשלום. אם מדובר על מגמה ייחודית עם מספר רב של יחידות לימוד (10 ומעלה) אז התשובה עלולה להשתנות.
לפי חוזר מנכ”ל 3.11-18:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-11/HoraotKeva/K-2016-12-3-11-18.htm

ב.   הגבייה היא בגין תוספת פעילויות, ואין לגבות עבור רכישה של ציוד עבור מוסד החינוך.

ד.  סכום הגבייה יהיה 750 ש”ח לכל היותר לכל מקצוע ובסך הכול 1,500 ש”ח לכל היותר, בתנאי שימולאו התנאים האלה:

3)     הסכמה מראש בכתב של כל אחד ואחד מההורים לתשלום

4)     אם הוחלט לקיים את התכנית בהחלטת רוב ההורים ולא כולם – שיתוף ללא תשלום של התלמידים שהוריהם במיעוט ואינם משלמים עבור התכנית

5)     מאמץ של המוסד לצמצם את העלויות באופן שלא יזדקק לגבייה של הסכום המרבי.

Edited answer
כתוב תשובה.
Top