מפגשים עם סופרים

5.41K views
0 Comments

שלום,
בבית הספר של בני במסגרת תשלומים מרצון אנחנו נדרשים לשלם עבור מפגשים עם סופרים.
האם יש איזשהו תקצוב של הרשות המקומית למפגשים כאלו? אולי דרך הספרייה העירונית? יש סופרים שעושים זאת בהתנדבות (הרי זו פלטפורמה שיווקית)?

Answered question

אצלנו במועצה מפגשי סופרים ממומנים דרך סל תרבות. היו מקרים שהסיפרייה אירחה סופרת שקידמה את הספר שלה בשעות הערב, ובשעות הבוקר היא הופיעה בשני התיכונים.
הזמנת סופר בתשלום ניתן לעשות דרך סל תרבות בעלות של 25 שקלים לילד או פחות. אם המועצה מזמינה לכמה בתי ספר בו זמנית אז המחיר זול משמעותית.
ניתן גם לשלם דרך תשלומים מרצון אבל אם המפגש הוא בשעות הלימודים כל התלמידים ישתתפו בו, גם אלו שלא שילמו.

Answered question
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
Write your answer.