סנקציה כנגד הורים שלא הסדירו את כל תשלומי ההורים

3.72K views
0 Comments

בישיבות ובאולפנות (במיוחד בערים כמו מודיעין / גבעת שמואל שאין אופציה אחרת לבוגרי הממ"ד למעט רשתות עם רשיון הפעלה של ישיבה/אולפנה) מותר לתגבר בתל"ן רגיל (עד 5) ותלן תורני (עד 15), כאשר התל"ן התורני הוא חלק אינטגרלי ובילתי נפרד ממערכת השעות המוצעת ע"י המוסד.

(המערכת נבנית ע"פ שיקול פדגוגי של מפעיל בית הספר בלבד ללא אמירה מצד ההורים)

האם ניתן שלא לשתף תלמיד בפעילות של בית הספר בגלל אי תשלום של הוריו? האם יש דרך לכפות את התשלום על ההורים?

האם בהעדר מסלול בכל העיר שלא מאפשר ללמוד ללא התגבורים האלה (שהם אינטגרלים ובילתי נפרדים ממערכת השעות) עדיין קיימת החובה לשלמם והאם יש חובה לצרוך אותם?

(כאמור, אין כאן שאלה של "אם" אלא רק תג מחיר המגיע בד"כ כמה חודשים לאחר פתיחת שנת הלימודים ודרישת תשלום)

ענה לשאלה

המינוחים שאתה משתמש איתם, אינם נכונים.
הנהגת הורים, ועד הורים וקבוצות לחץ כאלה, הסמכות שלהם היא לבחור את צבע הארטיק ואת המילוי של הקרמבו. מעבר לזה, הורה לא פונה להורה בשום נושא כלכלי או חינוכי.

מעבר לאסמכתא שנתנה למעלה, הנה דוגמה למכתב שיוצא להורים
https://www.facebook.com/tashlumim/photos/pb.937696549676696.-2207520000.1517931960./1267505396695808/?type=3&theater

Edited answer
נירית(אנונימי) 0 Comments

חוזר מנכ"ל 3.11-18, גביית תשלומי הורים ושכר לימוד במוסד חינוך שאינו רשמי יסודי, וגביית תשלומי הורים עבור מקצועות לימוד ברמה מוגברת, תכנית לימודים נוספת תורנית ובמוסד חינוך ניסויי וייחודי

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-11/HoraotKeva/K-2016-12-3-11-18.htm

4.3.5  מנהל המחוז והמפקח ישקלו לאשר את קיומה ואת שילובה של תכנית לימודים נוספת תורנית בתנאים האלה:

א.    באזור הרישום קיימים מוסד חינוך ממלכתי-דתי או כיתת לימוד שאינם משלבים תל"ן תורנית בתכניות הלימודים שלהם. פתיחת כיתה שאינה משלבת תל"ן תורנית תהיה בהתאם לכללים של משרד החינוך באשר למספר התלמידים בכיתה.

ב.     באזורים  שמתקיימת בהם תל"ן תורנית בכל מוסדות הלימוד, ואין חלופה אחרת לבחירה, יוכל  תלמיד שאינו מעוניין בתכנית התורנית הנוספת ללמוד במוסד החינוכי גם ללא גבייה בגין התל"ן התורנית.

 

לא יכולים לעשות לך כלום. יש חוק במדינה. ואם הם ינסו, אז ניתן לך את הכלים ואת התמיכה להתמודד עם הבריונות.

Changed status to publish
אלמוני 0 Comments

יש אסמכתא לתשובה "…אין שום חובה לשלם עבור התל"ן התורני" ?
אם אכן זה נכון , מה יכול בית הספר/הנהגת ההורים לעשות להורה שלא מעוניין בתגבור הזה? (אין במודיעין ובגבעת שמואל שום אופציה ללמוד בתוכנית החמ"ד ללא התגבור התורני עליו נדרשים לשלם – והרבה!)

Changed status to publish

נתייחס קודם ל"עובדות" אותן ציינת:

5 שעות תלן. 10 שעות תלן תורני. סה"כ 15 שעות שבועיות תוספת.

גם בגבעת שמואל וגם במודיעין, כל בתי הספר התיכוניים הדתיים הם עירוניים וציבוריים. הקבלה לבית הספר היא אוטומטית עבור כל תלמיד המעונין ללמוד בבית הספר. לא ניתן לקיים בחינות כניסה או בחינות מיון כלל. ההרשמה מתבצעת דרך העיריה. בגבעת שמואל יש בסה"כ בית ספר אחד לבנים ואחד לבנות. במודיעין יש שניים. הבחירה היא של ההורים בלבד, לבית הספר אין יכולת להתנגד.

שתי העיריות מדגישות במכתב שנשלח להורים שאין שום חובה לשלם עבור התלן התורני.

באופן כללי:

תושב הרשות לא מחויב לשלם שום תשלומי תלן תורני בבתי ספר דתיים למעט אולי עבור פנימיות.

בית הספר שייך למשרד החינוך ולעירייה. העירייה הוציאה בקבלנות את תפקיד המנהל ואת תפקיד העוזר המנהלי למנהל. מבחינתך הדבר שקוף כמו משאית הזבל שמפנה את האשפה. אם יש בעיות בפינוי האשפה אתה פונה ל 106 ולא רודף אחרי החברה הקבלנית.
לא ניתן לפגוע בתלמיד או למנוע ממנו להשתתף בפעילויות למעט אולי פעילויות שמתבצעות לאחר הלימודים ללא השתתפות המחנכים.
הדרך היחידה לכפות תשלום היא ע"י הפעלת אלימות כלכלית. באותו אופן שמופעלת אלימות מינית. הדברים אסורים ולא חוקיים.

בגבעת שמואל כיום ישנו בית ספר תיכון דתי שלא גבה השנה מההורים שום תשלום.

במודיעין יש נטיה למנהלים שמפעילים אלימות כלכלית לעזוב את בית הספר בסוף השנה.

בשתי הערים התלן התורני לא ניתן (למעט באחת הישיבות שם ניתן תלן חלקי בלבד), כך שאין לך מה להתלבט בשאלה אם לשלם או לא כי השעות כלל לא ניתנות. זו נקודה מהותית. ההורים חיים באשליה שהרשת נותנת תוספת שעות. אין דבר כזה. כל השעות מגיעות ממשרד החינוך.

כל בקשת תשלום שלא חתמת עליה מראש לא רלוונטית כלפיך. אין לחתום על שום התחייבות לבית ספר שלא מספק לך דוח תשלומים מהשנה שחלפה, וכן מערכת שעות צבועה בה אתה רואה בברור את שעות משרד החינוך בצבע אחד ואת השעות אותם בית הספר רוצה שאתה תממן בצבע אחר.

אם הרשתות רוצות לממן למנהל רכב – מוזמנות לעשות זאת על חשבונן. מיסים אני כבר שלמתי וכן ארנונה.

אתה צודק – אין כאן "אם" ולכן לא משלמים. נקודה.

ענה לשאלה
כתוב תשובה.