עלות שעת תל”ן תורנית

2.29K views
0 Comments

בחוזרי מנכ”ל יש חישוב עלות שעה תורנית לפי גודל הכיתות (חישוב דיפרנציאלי) , אבל בחוזר מנכל התקף עד לה’תש”ף ישנו סעיף המגביל וקובע בפרוט את המותר לגבות עבור תל”ן תורנית. (שונה מעלות תל”ן רגיל)

212 שח לשעת תל”ן תורני בחטיבת ביניים

230 שח לשעת תל”ן בחטיבה עליונה.

ללא קשר לכמות הילדים בכיתה.

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-11/HoraotKeva/K-2016-12-3-11-18.htm

 

אז מה קובע לחישוב עלות תל”ן בכיתה?

טבלת הסיכומים שיוצאת כל שנה ומגדירה את הסכום לפי גודל הכיתה או החוזר המצורף שקובע 212 לחטיבת ביניים ו 230 שח לחטיבה עליונה כסכום קבוע , ידוע ומוסכם.

ענה לשאלה
נירית(אנונימי) 0 Comments

עלות תל”ן תורנית נקבעה עפ”י חוזר מנכ”ל תשעו/12(א), כ’ באב התשע”ו, 24 באוגוסט 2016 (3.11-18)

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-11/HoraotKeva/K-2016-12-3-11-18.htm

או בהוראת קבע 0077 (שם חלופי לחוזר הנ”ל):

http://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=76

שם נכתב במפורש בסעיף 4.5.2 (עלות תכנית לימודים נוספת תורנית): 

 הסכומים המרביים המותרים לגבייה מתלמיד לשנה עבור כל שעת לימודים שבועית נוספת על השעות המתוקצבות על ידי משרד החינוך הם: 177 ש”ח בבית ספר יסודי, 212 ש”ח בחטיבת ביניים ו-230 ש”ח בחטיבה עליונה. לדוגמה: חטיבה עליונה שמתבצעת בה תכנית לימודים נוספת בהיקף של  5 שעות שבועיות בנוסף לשעות הלימוד הרגילות המתוקצבות על ידי משרד החינוך תוכל לגבות מן ההורים עבור תל”ן תורנית סכום שלא יעלה על 1,150  ש”ח לשנה לתלמיד.

ענה לשאלה
אלמוני 0 Comments

תל”ן “רגיל” – עלותו היא בהתאם למספר התלמידים בכיתה.

תל”ן “תורני” – עלותו קבועה, ולא משתנה בתלות במספר התלמידים.

ענה לשאלה
כתוב תשובה.
Top