פער בין שעות אורך לתשלום תלן

2.50K views
0 Comments

בכתות א-ב יש מה שמכונה 'מורה עמיתה', בחשבון עברית ועוד מקצועות. כך שבפועל הילדים מקבלים שעתיים הוראה בחלק מהשעות, האם זה יכול להסביר את הפער ??

ענה לשאלה

ערב טוב

בכיתות א' משרד החינוך מתקצב, בנוסף ל29 שעות שבועיות, לפחות 3 שעות רוחב (2 אנשי צוות לכיתה) בשבוע, בכיתה ב' שעתיים. כאמור, זה המינימום. יש עוד הרבה שעות לרשות המנהל להפנות לפי צרכי התלמידים.

אני לא יודעת על איזה פער אתה מדבר, כך שקשה לי לענות. אם תשלח לנו מערכת שעות וחוזר תשלומים נוכל לבדוק יותר לעומק.

ניתן לשלוח למייל tashlumim0@gmail.com או לצלם לוואטסאפ 052-3631469

נירית

ענה לשאלה
כתוב תשובה.