שאלת הבהרה ושאלת הסעה

2.93K views
0 Comments

שלום רב,

אני חייבת לציין, שאיני יודעת עוד מה נכון ומה לא נכון, מה חוקי ומה לא חוקי. מצד אחד, אנו מתבקשים ע"י הגוף המייצג את ההורים, לא לשלם את תשלומי ההורים, מצד שני, לא ממש שומעים על שינוי בתחום זה.

כל שנה אנו משלמים, אולם, השנה עדיין לא שילמתי, אני מחכה לשמוע "הוראות" מכם…

ובינתיים, אבקש לשאול: הבן שלי לא יצא לטיול שנתי שהתקיים לפני מס' חודשים, והתבקשתי לשלם למעלה מ-200 ש"ח בגין החלק היחסי שלו בהסעה. זו פעם ראשונה שאני שומעת על דרישה כזו, שנראית לי לא הגיונית. האם זה נכון/מקובל?

אודה על התיחסותכם.

ענה לשאלה
נירית(אנונימי) 0 Comments

מאחר וטיול הוא שירותים מרצון, ומאחר, ואם כמו שכתבת, לא שילמת שום תשלום, על המנהל היה להניח שאינך חפצה בטיול.

האם קבלת דרישת תשלום או תזכורת שבנך לא יצא לטיול אם לא תשלמי?

האם נתת אישור ליציאת הילד לטיול?

אם התשובה לשאלה השניה היא שלילית אין בסיס לדרישת התשלום ממך.

אם התשובה לשאלה הראשונה חיובית – יש לך גם הוכחה שהמנהל כן הניח שאינכם חפצים להשתתף בטיול.

ענה לשאלה

שלום –

אשאל מספר שאלות:

  1. באיזה כיתה הילד? שאלה זאת רלוונטית כדי לבדוק מה סכום הגבייה המותר לטיול השנתי.
  2. האם הודעת מראש כי לא ישתתף?  אם כן – את לא צריכה לשלם – כי טיול הוא בבחינת שירותים מרצון.
  3. במידה ולא הודעת – הוראו חוזר מנכ"ל http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/6/6-2/HoraotKeva/H-2016-7-2-6-2-33.htm קובעות כי:

3.14  החזר כספי לתלמידים שלא השתתפו בטיול

יש להחזיר למי שלא השתתף בטיול מסיבות מוצדקות (מפאת מחלה, אבל וכדומה) את חלק התשלומים האישיים המשולמים לפי תלמיד בודד, כדוגמת דמי כניסה לאתר, לינה וכלכלה, אטרקציות ועוד.

ענה לשאלה
כתוב תשובה.