תקצוב "בית ספר מכיל"

2.70K views
0 Comments

שלום רב

אשמח לקבל מידע לגבי תקצוב נוסף, שעות תקן נוספות, תקצוב שעות רוחב (אנשי צוות נוספים בכיתה) שמקבלים בתי ספר המוגדרים "מכילים", היינו משלבים בכיתות רגילות ילדים בעלי צרכים מיוחדים.

תודה רבה

ענה לשאלה
אביעד(אנונימי) 0 Comments

https://edu.gov.il/hnm/heb/Documents/Autism.pdf

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/1/1-2/HoraotKeva/K-2011-10-1-1-2-39.htm

ענה לשאלה
כתוב תשובה.