תשלומי רשות נוספים (עבור לינה) – האם מותר?

5.97K views
0 Comments

בחוזר מנכ"ל מפורטים סעיפי תשלומי הרשות (סל תרבות, מסיבת סיום, וכו'), וכן סעיף הסל של רכישת שירותים מרצון.  עבור כל סעיף נקבע גובה התשלום (המקסימלי) המותר.

אבקש לדעת האם, לאחר גביית כל הסעיפים הנ"ל, מותר להוסיף שירותים מרצון נוספים?

למשל, עבור לינת לילה באולפנה

Answered question
החסכן(אנונימי) 0

לא ניתן לגבות מעבר לסכום המרבי המותר לגבייה.

שלב החינוך

הסכום המרבי המותר בשקלים

קדם־יסודי

125

היסודי

250

חטיבת הביניים

450

החטיבה העליונה

450

 על הגבייה עבור שירותים אלה יש לקבל את אישורו של כל אחד ואחד מהורי התלמידים המקבלים את השירות ולהיות מלווה בחתימתו וכן את אישורו של מפקח בית הספר.

Answered question
Write your answer.