גביית דמי רישום לחטיבה

12.26K views
0 Comments

האם מותר לגבות 300 ₪ במהלך רישום בת בכיתה ו' לשנת הלימודים הבאה באולפנא?

לפי חוזר מנכל כתוב שאסור.

בבירור מול הנהלת האולפנא נענינו כי לאולפנות וישיבות יש חוזר מנכל שונה ומיוחד וכי המפקחת אישרה גביה.

יצאתי מבולבלת, מותר או לא?

Answered question

תודה רבה.

ידוע לך אם אכן קיים חוזר מנכל נפרד לאולפנות וישיבות?

Answered question
You are viewing 1 out of 4 answers, click here to view all answers.
Write your answer.