תקצוב "בית ספר מכיל"

6.78K views
0 Comments

שלום רב

אשמח לקבל מידע לגבי תקצוב נוסף, שעות תקן נוספות, תקצוב שעות רוחב (אנשי צוות נוספים בכיתה) שמקבלים בתי ספר המוגדרים "מכילים", היינו משלבים בכיתות רגילות ילדים בעלי צרכים מיוחדים.

תודה רבה

Answered question
אביעד(אנונימי) 0

יש ללחוץ כדי לגשת אל Autism.pdf

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/1/1-2/HoraotKeva/K-2011-10-1-1-2-39.htm

Answered question
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
Write your answer.