שילמתם וגילתם שעשקו אתכם? בקשו קבלה עבור תרומה

זיכוי ממס הכנסה בשל תרומה (סעיף 46) (זכות)

כאשר ניתן תשלום למוסד ציבורי, והתשלום בחלקו הוא עבור שירות כלשהו שנרכש מהמוסד הציבורי וחלק מהתשלום ניתן כתרומה, יקבל התורם זיכוי במס בגובה ההפרש בין הסכום ששולם לבין הערך של התמורה שהתקבלה. במילים אחרות, הזיכוי במס יינתן רק עבור החלק מהתשלום הנחשב לתרומה. 

תרומות לעמותות
על המלכ”ר חלה חובה לבצע הפרדה בין התקבולים המתקבלים בגין השירותים שאותם מספק המלכ”ר במסגרת הפעילות השוטפת לבין התקבולים המתקבלים כתרומה. כדי להפריד בין שני התחומים, כל עמותה צריכה להחזיק שני סוגים של קבלות. קבלה בגין שירותים וקבלה על תרומה.

מי שתרם מעל 180 ש”ח (נכון לינואר 2018) למוסד ציבורי שקיבל אישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, זכאי לזיכוי ממס הכנסה לאותה השנה.
הזיכוי הוא בגובה 35% מסך התרומה לאדם, כלומר אדם שתרם 1,000 ש”ח יקבל זיכוי ממס בסך 350 ש”ח.

אנו קוראים להורים לא לשלם תשלומים אלא אם מתקבלת בעבורם תמורה.
אלה מכם ששילמו בשל חוסר ידיעה, הפעלת אלימות כללית או מכל סיבה אחרת יכולים לקבל החזר מרשות המיסים.

כל רשתות החינוך ומספר גדול של בתי ספר מוכרים כמוסדות ציבורים לצורכי תרומות. אם תרמתם למוסדות אלו וקיבלתם קבלה, תוכלו לקבל החזר משמעותי על חלק מהתרומה.
מאחר ורשתות החינוך ומספר רב של בתי ספר מסרבים לתת להורים דוח תשלומי הורים כמתחייב בחוק, אתם רשאים לדרוש שהתשלום שהעברתם ייחשב כתרומה. במצב זה תוכלו לקבל החזר של 35% מגובה התרומה לבית הספר.
אם שלמתם לישיבה 10,000 ש”ח בשנה, בקשו לקבל קבלה המסווגת כתרומה על סך של 10,000 ש”ח ופנו לפקיד השומה על מנת לקבל 3,500 ש”ח זיכוי מס הכנסה.

לבית הספר זהו סידור נוח, כי אתם תרמתם כספים ולכן לא תוכלו לבוא בשאלות כגון: היכן התלן או מדוע קבלנו רק שבת אחת ושלמנו על ארבע.

לכם זה נוח כי תוכלו לקבל החזר.

אפשר לבדוק אם למוסד יש סעיף 46 באתר רשות המיסים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. Required fields are marked *