דוחות בתי ספר

הנתונים המפורסמים כאן נכונים לתאריך המצויין בראש כל דוח, ומתבססים על מערכת אפיק, מערכת “הכל אודות מוסדות חינוך”, ונתונים שהתקבלו מהורים.
ייתכן כי לאחר הכנת הדוח, החליט בית הספר לתקן את דרישת התשלום, מערכת השעות או לוח הצלצולים, וכמו כן ייתכן ונהלי משרד החינוך עודכנו. עקב כך, ייתכן כי דוח שכזה כבר אינו עדכני. במקרה ואתם מוצאים דוח שאינו עדכני או טעות באחד מהדוחות אנא הודיעו לנו ונפעל לתקן זאת מיד.

דוחות תשע”ט

דוחות תשע”ח