מלגה לתשלומי הורים

7.46K views
0 Comments

שלום

מה ההנחיותה במקרה שלשמלגות לתשלומי הורים?

דרך מי זה? מה הסף לקבלת מלגה ? ומה גובה השתתפות?…

לא מצאתי באולפנה שלנו פרטים על זה. ואני מעוניינת לפרסם להורים שזקוקים

תודה מראש

אורנית Answered question פברואר 10, 2019
רפאל(אנונימי) 0

אורנית, שלום וברכה.

ההנחיות לגבי מלגות משרד החינוך לתלמידים שהוריהם מתקשים בתשלום, מפורטות:
בהוראת קבע שבחוזר מנכ"ל תשע"ג 1 א, סעיף 3.7.74.
ובהוראת קבע שבחוזר מנכ"ל תשס"ג 3 א, סעיף 3.11.9 ס"ק 7.

הסכומים משתנים כל שנה.

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sc3ak3_11_9.htm

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-7/HoraotKeva/K-2013-1-1-3-7-74.htm

רפאל Answered question פברואר 10, 2019
Write your answer.