גיוס המונים

3.14K views
0 Comments

תודה על תרומתכם.

https://www.jgive.com/new/he/ils/donation-targets/31561

חינוך- חיזוק ערכי תורה ועבודה במערכות השונות של החינוך הדתי. ערכים אלו כוללים: אחריות חברתית לכלל ומניעת אליטיזם חברתי. שילוב משמעותי של לימודי חול ולימודים הומניים לצד לימודי קודש מעמיקים. שילוב מגדרי ראוי בבתי ספר יסודיים ובתנועות הנוער וכן חינוך לעומק רוחני וחשיבה עצמאית.

neemaney@toravoda.org.il Asked question יולי 7, 2020
Write your answer.