האם יש תקרה לסכום שמותר לגבות עבור שיעורי שחיה?

8.17K views
0 Comments

קיבלנו מכתב עבור שיעורי שחיה בבית ספר. הופתעתי לגלות שאולם מחייבים להשתתף בשיעורים, גובים סכום של 400 ש'ח. בבתי ספר אחרים החוג היה רשות והגביה הייתה פחות משמעותית. בבית ספר אחר בו לומדת ביתי הסכום היה 160 ש"ח. האם יש תקרה לסכום שמותר לגבות?

Answered question

במשך שנים רבות גבה משרד החינוך מהורי התלמידים תשלום עבור שיעורי שחייה באופן בלתי חוקי. כך הסתבר בישיבת ועדת החינוך של הכנסת. בתום הדיון שהתקיים אתמול הוחלט על הקפאת גביית התשלום מההורים עד להסדרת הנושא.

לדברי מאיר שמעוני, נציג משרד החינוך בדיון, לימודי החינוך הם לימודי חובה וממומנים במלואם על ידי משרד החינוך. גביית התשלום, אמר שמעוני, היא עבור הסעות לבריכה ועבור דמי הכניסה למתחם.

Answered question
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.
Write your answer.