האם מטרתכם סיוע בחינוך? או רק החזרי כסף?

4.49K views
0 Comments

בהנחה שאני הורה שמעדיף חינוך ולא כסף, אנחנו באותו ראש?

Answered question
בת שבע(אנונימי) 0

מסייעים בחינוך. אנחנו באותו ראש.

Answered question
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
Write your answer.