האם מותר להורים שחברים בוועד בית הספר לקבל תשלום מבית הספר על פרוייקטים שונים?

12.79K views
0 Comments

בבית ספרנו חלק מהורי הוועד המרכזי לקחו על עצמם את ניהול וארגון פרוייקט השאלת הספרים. זו עבודה רבה ולא קלה. האם מותר לבית הספר לתגמל אותם בתשלום לפי שעות עבודתם?
להבנתי כך נעשה היום בהסכמה של שני הצדדים (מנהל בית הספר וההורים המארגנים את הפרוייקט), אך ללא יידוע של הורי בית הספר על כך שהעבודה נעשית בתשלום. יש בכך טעם לפגם בעיניי כי זה הופך את ההורים בוועד למחוייבים לבית הספר ושם אותם "בצד" של בית הספר ולא "בצד" של ההורים.
רוצה לדעת מה החוק בנושא והאם יש התייחסות של משרד החינוך או מישהו רלוונטי אחר בהקשר הזה?

הורה מהמרכז Answered question נובמבר 1, 2018
אתי(אנונימי) 0

וועד הורים הוא גוף מתנדב ואם אין הורים המתנדבים לוועד יפעל בית הספר ללא הוועד במהלך שנת הלימודים.
מתוך:
http://edu.gov.il/owlHeb/Yesodi/RegulationsAndAdministrations/organization/Pages/Pta-authority.aspx

אתי Answered question נובמבר 1, 2018
You are viewing 1 out of 4 answers, click here to view all answers.
Write your answer.