השעיה ליום מלא בשל איחור לתפילה

6.12K views
0 Comments

האם מותר להשעות תלמיד ליום מלא בשל איחור בבוקר לתפילה?

 

ענה לשאלה
נירית(אנונימי) 0 Comments

חוזר המנכ"ל קובע בדיוק מה ניתן לעשות:

קיום שיחת בירור עם התלמיד

יידוע ההורים

גיבוש תוכנית עם התלמיד לחיזוק אחריותו בנושא נוכחות

הזמנת ההורים לשיחה עם מחנך הכיתה לגיבוש תוכנית למניעת איחורים והיעדרויות משיעורים

דרישה להשלמת שעות היעדרות בפעילות למען בית הספר / להשלמת חומר הלימודים

עירוב גורמים נוספים בבית הספר: רכז שכבה, יועד, מנהל

עריכת ביקור בית

במקרים חוזרים – ביטוי בסעיף "נוכחות"

פנייה לקצין ביקור סדיר

ישיבה לאורך כל היום בבית המדרש, נכנסת אולי בסעיף 5 (דרישה להשלמת שעות היעדרות). מצד שני כדאי להפעיל את השכל הישר – האם ישיבה בבית המדרש לאורך כל שעות היום צריכה להיתפס כעונש בבית ספר דתי? האם ישיבה כזו תגרום לתלמיד להגיע לתפילה בזמן או שתשניא עליו את לימודי הקודש?

ענה לשאלה
משה(אנונימי) 0 Comments

ואם העונש הוא שהילד יישב בבית המדרש כל היום ולא ייכנס לייתר השעורים (שעורי החול) כעונש על האיחור לתפילה?

ענה לשאלה
נירית(אנונימי) 0 Comments

לא.

ראה חוזר מנכ"ל אודות קידום אקלים בטוח והתמודדות עם אירועי אלימות במוסדות החינוך:

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/1154F6BE-86AD-4262-8745-A9B84F7E57A4/201826/1.pdf

סעיף 2.2.3 ז: אין למנוע כניסת תלמיד לשטח בית הספר בשל הפרת משמעת, כגון הגעתו ללא תלבושת או הגעתו באיחור )יש לטפל בהפרות אלה על פי טבלאות החוזר(.

ענה לשאלה
כתוב תשובה.