מי אנחנו?

אנחנו קבוצה של הורים שנוכחה לדעת כי תשלומי ההורים שאנו נדרשים לשלם על ידי בתי הספר של ילדינו אינם משקפים את התמורה המתקבלת, ובמקרים רבים אינם תואמים את תקנות משרד החינוך, כפי שמתפרסמות בחוזרי המנכ”ל השונים.
נסיונות שונים שלנו ושל חברינו לקבל מענה מהיר ויעיל מגופים שונים במשרד החינוך, החל ממפקחים וכלה במחלקת הבקרה והאכיפה במשרד החינוך צלחו באופן חלקי בלבד.
נוכחנו לדעת כי רק לחץ של הורים לתיקון הדרוש משיג את המטרה – שקיפות בגבית התשלומים ותמורה הולמת.
פתחנו את האתר, ואנו מאפשרים לכל הורה לקבל תשובה – האם חוזר התשלומים תואם את השרותים הניתנים לילד ועומד בתקנות?
אנחנו קוראים לפונים אלינו להעביר את התשובה הניתנת באתר למנהל/ת המוסד, לוועד ההורים ולהורים אחרים במוסד, על מנת לחולל את השינוי ולהביא לתקינות ושקיפות.
נשמח להארות ולהערות,
שי, נירית ולימור.

איך מתבצעת הבדיקה?

פניות הורים מתקבלות באמצעות הטופס שבאתר, וכוללות את שם בית הספר, חוזר תשלומי ההורים, מערכת שעות, ולוח צלצולים. אנחנו מתחילים לעבוד כשיש לנו לפחות שניים מהמסמכים שלעיל.

  • אנו בודקים את חוזר התשלומים מול מערכת אפיק של משרד החינוך, ומוודאים שיש אישור גבייה ממשרד החינוך.  כמו כן, אנחנו בודקים האם החוזר שנשלח להורים תואם את המאושר במערכת.
  • אנו בודקים אם מינימום השעות הנדרשות ניתן, והאם אורך השיעורים תואם את הנדרש.
  • אנו בודקים את גביית התל”ן / קרן קרב – האם כל השעות שנגבות קיימות במערכת? האם המחיר תקין?
  • בדיקת סעיפים נוספים – של”ח, העשרת מגמות, הפעלת בי”ס אחה”צ, פעילות חברתית ותורנית, רכישה מרוכזת וכו’

הבדיקות נעשות בהתנדבות מלאה, ותוך שמירה על דיסקרטיות.
הניתוח נשלח למזמין ומפורסם באתר.