גביית דמי רישום לחטיבה

12.80K views
0 Comments

האם מותר לגבות 300 ₪ במהלך רישום בת בכיתה ו' לשנת הלימודים הבאה באולפנא?

לפי חוזר מנכל כתוב שאסור.

בבירור מול הנהלת האולפנא נענינו כי לאולפנות וישיבות יש חוזר מנכל שונה ומיוחד וכי המפקחת אישרה גביה.

יצאתי מבולבלת, מותר או לא?

Answered question

תודה רבה. עזרת לי מאד!

Answered question
נירית(אנונימי) 0

אין חוזר נפרד לאולפנות וישיבות. החינוך הציבורי כולו במדינת ישראל כפוף למשרד החינוך. אין משרד חינוך נפרד לדתיים ואין מנכ"ל נפרד. כל המפקחים הדתיים כפופים למנהל המחוז. גם המחמ"ד המחוזי כפוף למנהלת המחוז.

המנהלת שלך מתייחסת לחוזר מנכ"ל 3.11-18 גביית תשלומי הורים ושכר לימוד במוסד חינוך שאינו רשמי יסודי, וגביית תשלומי הורים עבור מקצועות לימוד ברמה מוגברת, תכנית לימודים נוספת תורנית ובמוסד חינוך ניסויי וייחודי

החוזר הזה מתייחס לבתי ספר יחודיים – כמו בית הספר 'רעות' לאומנויות בחיפה – שם ההורים משלמים 15 שעות תל"ן והילדים לומדים מעל 50 שעות בשבוע, כולל לימודים עד השעה 16 בימי שישי.

החוזר הזה גם מתייחס לבתי ספר תורניים ומתיר להם לגבות תשלומי תל"ן נוספים ותשלומים עבור פעילויות תורניות. הנסיון שלנו מוכיח שב99% מבתי הספר הדתיים העל יסודיים גביית התשלומים אינה תקינה. (ואנחנו כותבים 99% כי עוד לא אבדה תקוותינו למצוא את האחוז הבודד שבו התשלומים תקינים).

אין בחוזר זה שום היתר לגבות דמי רישום.

מעולם לא היה היתר לגבות דמי רישום.

יש התחייבות של מנהל אכיפה ובקרה במשרד הרישום כי מוסדות שיגבו דמי רישום יחוייבו להזית את התשלום האסור להורים.

אם המנהלת מסרבת לפעול על פי החוק, יש  לפנות לפיקוח. תלונה ישירה למשרד החינוך תועיל כנראה יותר tluna@education.gov.il

Answered question

תודה רבה.

ידוע לך אם אכן קיים חוזר מנכל נפרד לאולפנות וישיבות?

Answered question
נירית(אנונימי) 0

דמי רישום אסורים לגביה עפ"י חוק חינוך חובה משנת 1949.

לא נעשה שינוי בחוק בנושא זה.

כל חוזרי מנכ"ל כפופים לחוקי מדינת ישראל, למרות שיש כמה דוסים שחושבים שלא.

אסור לגבות דמי רישום. זו עבירה על החוק לגבות דמי רישום ומשכך מנהלת האולפנה הינה עבריינית. יש לבקש את אישור המפקחת בכתב לגביה. ברגע שתבקשי את האישור בכתב תגלי שחוקי מדינת ישראל עובדים.

Answered question
Write your answer.