בין קרב לתל”ן

קרן קר”ב

תכנית קרב שייכת למשרד  החינוך, המנהל הפדגוגי, האגף לחינוך יסודי,  אשר מפעיל אותה באמצעות מכרז אחת לארבע שנים. למשרד אחריות כוללת על העבודה התפעולית והפדגוגית של התכנית. ​​
שעות הוראה בתחום ניתנות כשעות תוספתיות במסגרת שעות תכנית “קרב” (3 ש”ש).
פעילויות שעות קרב לא יתבצעו על חשבון או במקום שעות התקן שנקבעו לבית  הספר.
תכנית קרב ממומנת על ידי הגורמים האלה: משרד החינוך, הרשויות המקומיות, ההורים וקרן קרב.
משרד החינוך משתתף בשיעור של עד 50% מעלות ההפעלה של התכנית. שיעור ההשתתפות של הרשות וההורים נקבע באופן דיפרנציאלי על ידי ועדת הכספים של התכנית, נסמך על חיבור מדד הלמ”ס הרשותי עם מדד הטיפוח העדכני של המשרד (כיום “מדד שטראוס”) וכפוף למגבלות התקציב של המשרד.
4.3     חלקם של ההורים בהשתתפות במימון התכנית לא יעלה על חלק הרשות.
4.4     חלקם של הרשות וההורים במימון התכנית יקוזז מתקציבי משרד החינוך המיועדים לרשות המקומית לאחר שהרשות תאשר את הקיזוז.
4.5     המשרד רשאי לדרוש מהרשות המקומית להודיע לו מדי שנה בשנה מהו הסכום המרבי שההורים משלמים בכל אחד מהמוסדות שבהם התכנית מופעלת.
אין להפעיל את תכנית קרב על חשבון שעות הלימוד במוסדות שמופעל  בהם יום חינוך ארוך הכלולים בצו שהוצא מכוח חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה. זאת מאחר שתכנית קרב היא תכנית העשרה ואינה באה במקום שעות לימוד.
אם מבקשים להפעיל את תכנית קרב במוסדות חינוך שמופעל בהם יום חינוך ארוך מכוח הצו כאמור, אפשר לעשות זאת רק בנוסף לשעות הלימוד במוסדות החינוך (41 שעות שבועיות במוסדות חינוך שאינם כלולים בתכנית “אופק חדש” או 37 שעות שבועיות במוסדות הכלולים בתכנית “אופק חדש”), ולא במסגרת השעות המחויבות בחוק האמור.
קרן קרב
חוזר מנכ”ל 3.7-71 – קרן קרב למעורבות בחינוך

תל”ן

מימון מלא של ההורים, עד 5 שעות, ללא מעורבות משרד החינוך למעט אישור המפקח ואישור רפרנט התשלומים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. Required fields are marked *