האם ניתן להשתמש בוועד הורים / מורים לצורך גביית תשלומי הורים?

לא

צנעת הפרט

חוזר מנכ"ל תשלומי הורים תשע"ח מדגיש כי

י. גביית הכספים תיעשה תוך שמירה על צנעת הפרט

לכן רק למנהל או לאדם האחראי על החשבונות בבית הספר מותר לפנות להורה בבקשת תשלום.

 

זכות ההורים לחיסיון מידע הנוגע לתלמיד

חובת הסודיות על מידע הקשור לתלמיד מעוגנת בחוק זכויות התלמיד (התשס"א- 2000) :

14. מי שהגיע אליו מידע על תלמיד עקב מילוי תפקיד שהוטל עליו לפי חוק זה, חובה עליו לשמרו בסוד ואינו רשאי לגלותו אלא לצורך ביצוע תפקידו.

בחוזר המנהל הכללי, חוזר מיוחד י”ז (1996 תשנ”ו), סעיף 1ב’ נכתב:

מידע שהגיע לבית ספר בנוגע לתלמיד הוא חסוי ואין להעבירו לגורמים חיצוניים, אלא באישור ההורים או באישור הפסיכולוג המחוזי או באישור היועץ המשפטי של משרד החינוך.

אי פגיעה בתלמיד בשל מעשה או מחדל של הוריו

חוק זכויות התלמיד (התשס"א- 2000) :

11. מוסד חינוך לא ינקוט אמצעי ענישה נגד תלמיד בשל מעשה או מחדל של הוריו.

חוזר מנכ"ל סא/4 (ב) (דצמבר 2000 :

אין לעכב כניסת ילדים לגן או לבית ספר בגלל אי תשלום מסים ואגרות עירוניות, אין להוציא או להרחיק תלמיד מהלימודים, אין למנוע מתלמיד לגשת לבחינות פנימיות, אין לעכב תעודת שליש, תעודת סוף שנה, תעודת גמר ואין לעכב תעודת בגרות בשל אי-תשלום של הורים.

תפקיד המורה אינו כולל תשלום לחברת הסעות, מורה אינו בעל זכות חתימה בחשבון בית הספר ולכן אין הוא רשאי כלל לדעת אם הורה שילם או לא. מעבר להודעה כללית לכלל ההורים עם תזכורת לתשלום, מורה צריך להתרחק מנושאים אלו באופן גורף.

הגישה של הורה לתשלומי ההורים היא רק כבקורת כ"נגד" ההנהלה. הורה, בין שהוא חבר ועד ובין שאינו חבר ועד, רשאי לדעת מהו הסכום הכולל שנכנס לבית הספר עבור כל סעיף. את הזכות הזו מקבל כל הורה בסיום שנה. בשום אופן אין למנהל זכות להראות להורה, מי מההורים שילם או לא. כמו שאין למנהל זכות לשתף עם ההורים שום רשימת התלמידים.

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *