על קליטת עליה, שעות עולים ותקצובם

מנהל בית הספר אחראי על תהליך הקליטה וההשתלבות של התלמידים העולים ושל התלמידים התושבים החוזרים בהיבט הלימודי, החברתי-תרבותי והרגשי.
הקצאת שעות לתלמידים עולים נעשית באופן אוטומטי. לשם כך על מנהל בית הספר לוודא שפרטי התלמידים העולים מעודכנים במצבת התלמידים בהתאם להגדרה המתאימה.
השעות במלואן מיועדות לתלמידים העולים הזכאים להן. הן נועדו להקניית השפה העברית ולתגבור לימודי לתלמידים עולים ואין לנצלן למטרות אחרות.
השעות אינן שעות רוחב ואינן מיועדות להקבצות, לפיצול כיתות או למילוי מקום של מורה חסר.
על מנהל בית הספר להקפיד שכל תלמיד עולה חדש ילמד לא פחות מ- 6 ש"ש עברית כשפה שנייה (לימוד מיטבי של שפה מתקיים בקבוצה ולא באופן פרטני) .

כדי לאפשר השתלבות ראויה בבתי הספר, יקבלו התלמידים העולים סיוע במימון חלק מהוצאות החינוך, כגון רכישת ציוד לימודי וספרי לימוד וכן מימון "סל תרבות", טיולים ואירועים שונים הממומנים בדרך כלל על ידי ההורים.
סכום זה משתנה בין החינוך היסודי לחט"ע ותלוי בתאריך העליה. הסכום נע בין 498 ש"ח בחינוך היסודי למי שעלה לפני שנה ועד 1125 בחט"ע למי שעלה השנה.

עד כאן ציטוטים מחוזר מנכ"ל (הודעה 0112) : קליטה ושילוב של תלמידים עולים ושל תלמידים תושבים חוזרים בשנת הלימודים התשע"ט

ועכשיו אנחנו:
שלא יהיה לכם ספק, שכאשר משרד החינוך מוצא לנכון להדגיש כי השעות במלואן מיועדות לתלמידים העולים הזכאים להן, וכי אין לקחת את השעות ליעודים אחרים, השעות אכן נלקחות ליעודים אחרים.
התפקיד שלנו ושלכם הוא לוודא, שאם יש עולים חדשים בקהילתכם, הם אכן מקבלים את כל התקצוב לו הם זכאים. קליטת עליה, לא?

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *