תהיו חח”מים – פניה לחופש המידע

בקשתם דו”ח כספי ומסרבים לתת לכם?

בית הספר רשום כמקבל שעות עמ”ט, אבל המנהל טוען שמקבלים רק 2 ש”ש ולא 7?

רוצים לדעת כמה בתי ספר לא מאושרים קיימים במערכת אפיק?

 

יחידת חופש המידע הוקמה בעקבות החלטת ממשלה ממרץ 2011 , על מנת לקדם את יישום הוראות חוק חופש המידע.

ניתן להגיש בקשה באופן פשוט באתר של משרד המשפטים:

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formType=hofeshmeyda@justice.gov.il

אלא אם כן הבקשה היא עבור מידע אישי, תאלצו לשלם 20 ₪.

עבור משרדי ממשלה ניתן לשלם בכרטיס אשראי, למידע מרשויות מקומיות יתכן שתאלצו לבצע העברה בנקאית או לשלם בבנק הדואר ולצרף אישור תשלום לבקשה.

שימו לב, בשלב 5, לסמן את המשבצת של אינני מסכים שפרטי הבקשה יהיו גלויים לצד ג’ אם תיערך אליו פניה

דו”ח כספי עבור בית ספר יש לבקש מרשות מקומית. שאלות לגבי שעות לימוד יש להפנות למשרד החינוך.

יש להיות ברורים ומפורטים ככל האפשר. לצערנו, חלק מעובדי הציבור משתדלים לעשות מעט ככל שניתן.

בקשה לקבל את שעות הלימוד של בית ספר מסויים צריכה להיות מנוסחת בצורה הבאה:

במסגרת החוק לחופש מידע אבקש לקבל לידי את מספר שעות ההוראה שהעביר משרד החינוך, עבור שנת הלימודים תשע”ח, לבית ספר מעלה החסה בגבעת הבצל 3, סמל מוסד 123456.

במסגרת הפירוט אבקש לקבל את השעות כפי שניתנו לכל שכבה ושכבה בבית הספר, וכן את השעות ואת היעוד עבורן נתנו ללא יעוד שכבתי.

אבקש להפריד בין השעות שנתנו מהמאגר הכללי לבין השעות שנתנו מהמאגר המחוזי.

בקשה לקבל את הדו”חות הכספיים של בית ספר מסויים צריכה להיות מנוסחת בצורה הבאה:

אבקש לקבל את דו”חות תשלומי ההורים לשנים תשע ותשע.

אבקש להקפיד שהדוחות יהיו מופרדים לפי סעיפי גביה ולפי השכבות השונות

אבקש לקבל מאזן בוחן לשנים תשע ותשע.

כמו כן אבקש לקבל את הכרטסת לחשבון תשלומי הורים עבור השנים תשע.

*בשיתוף דף הפייסבוק תשלומי הורים - מוקד לשימוש נכון במשאבי החינוך הדתי

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. Required fields are marked *