תלן תורנית והפעלת בית ספר אחר הצהרים

תל”ן תורנית

 תל”ן תורנית הינה תכנית לימודים שעניינה תוספת של לימודי קודש המשולבים באופן אינטגרלי בתכנית הלימודים הבית-ספרית, באופן שאינו מאפשר הפרדה ביניהם.

הורה המבקש לרשום את ילדו למוסד המקיים תכנית לימודים ממלכתית-דתית באזור רישום שילדו משתייך אליו יוכל לבחור בין לימודים במוסד שיש בו כיתה המשלבת תל”ן תורנית בתשלום ההורים לבין לימודים במוסד שיש בו כיתה שאינה משלבת תל”ן תורנית. אם אין כיתה כזו באזור הרישום ואין לתלמיד ולהוריו אפשרות בחירה, תתאפשר למידת תלמיד שאינו מעוניין בתכנית התורנית הנוספת בכיתה המקיימת את התכנית. ללא תשלום.

תעריף שעה עבור תל”ן תורנית הינו קבוע ולא דיפרנציאלי. אין לגבות תעריף דיפרנציאלי בשעות תל”ן תורניות.

שעת תל”ן תורנית, ככל שעות התל”ן האחרות, הינה שעת אורך, כלומר, שעה המאריכה את יום הלימודים ולא שעה המשמשת לפיצול כיתות.

בבתי הספר היסודיים התעריף הקבוע הוא 177 ₪ לשעה, בחטיבות הביניים 212 ₪  לשעה ובחטיבות העליונות 230 ₪ לשעה.

אסור לגבות עבור תל”ן תורנית בהיקף של למעלה מ-5 שעות שבועיות בכיתות א’-ד’, בהיקף של למעלה מ-10 שעות שבועיות בכיתות ה’-ו’ ובהיקף של למעלה מ-10 שעות שבועיות בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה.

ועל כן, עלותה המרבית של תכנית לימודים תורנית נוספת לא תעלה על 885 ש”ח לתלמיד בכיתות א’-ד’, 1,770 ש”ח לתלמיד בכיתות ה’-ו’, 2,120 ש”ח לתלמיד בכיתות ז’-ט’ ו-2,300 ש”ח לתלמיד בחטיבה העליונה.

 

הפעלת בית ספר אחה”צ

בבית ספר יסודי המקיים תל”ן תורנית מאושרת בהיקף של 8 שעות שבועיות ומעלה אפשר יהיה לגבות סכום נוסף של עד 400 ש”ח לתלמיד לשנה עבור הוצאות להפעלת המוסד החינוכי בשעות אחרי הצהריים.

בחטיבת ביניים ובחטיבה עליונה שמתקיימת בהן תל”ן תורנית מאושרת בהיקף של 11 שעות שבועיות ומעלה אפשר לגבות סכום נוסף של עד 600 ש”ח לתלמיד לשנה, עבור הוצאות להפעלת המוסד החינוכי בשעות אחרי הצהריים.

 

חוזר מנכ”ל לגביית תשלומי הורים לתוכנית לימודים תורנית

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. Required fields are marked *